Gå til innhold
Rapport

Kartlegging av miljøgifter i humane blodprøver fra Taimyr, Russland og Bodø, Norge – en pilotstudie av “nye” miljøgifter.

Odland, J.Ø.; Heimstad E.S.; Sandanger, T.M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 930/2005. TA-2103/2005

Utgiver: SFT

År: 2005

ISBN: 82-7655-261-7

Lenke: TA-2103/2005