Gå til innhold

Både elbiler og «fossilbiler» fører til svevestøvforurensning

Foto: NILU

Sola skinner over så å si hele Norge, og mange steder ligger veiene bare, tørre – og dekket av veistøv samlet opp gjennom vinteren. Når bilene fyker forbi, virvles dette støvet opp. Det synes godt på registreringene fra målestasjonene som står rundt om i landet.

– Ja, i dag tidlig viste oversikten på luftkvalitet.nilu.no stor variasjon i forurensningsnivåene, sier avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist. – I noen byer var luftkvaliteten god, mens andre steder så vi røde og helt opp i lilla nivåer. Denne luftforurensningen skyldes det grove svevestøvet vi kaller PM10, og består i hovedsak av oppvirvlet veistøv.

Støv bygger seg opp om vinteren

Svevestøv målt i Narvik 19. april 2021
I Narvik kom PM10-nivået opp på over 400 mikrogram per kubikkmeter luft i morgentimene mandag 19. april. Det tilsvarer lilla nivå, der luftforurensningen kan medføre negative helseeffekter for personer med luftveissykdommer eller hjerte-/karsykdommer. Også friske personer kan oppleve luftveisirritasjoner og ubehag. Kilde: https://luftkvalitet.nilu.no/

Veistøvet, som forurenser norske byer nå, har flere kilder. Noe kommer fra bildekk som slites mot veien, men også fra at bildekkene river opp underlaget. Her er piggdekk en særlig stor bidragsyter. I tillegg kommer partikler fra bremseslitasje pluss strøsand og singel som blir liggende i veibanen og knuses i stadig mindre biter.

Veistøvet bygger seg opp gjennom hele vinteren, men holdes nede så lenge det er snø og is på bakken. Så fort det smelter og veibanen er tørr og bar, frigjøres støvet og kan virvles opp av forbipasserende kjøretøy.

Elbiler svevestøvforurenser også

– For denne typen forurensning spiller det ingen rolle om det er en elbil eller en dieselbil som suser forbi, understreker Tørnkvist. – Alle kjøretøy som passerer virvler opp det eksisterende veistøvet, og bidrar til å danne nytt. Men piggdekk sliter ekstra hardt på de bare veiene, så det er viktig å legge om så fort det er forsvarlig.

Andre tiltak som hjelper mot svevestøvforurensning i lufta er miljøfartsgrense, fordi lavere fart gjør at støvpartiklene ikke virvles opp i like stor grad. I tillegg kommer andre støvdempende tiltak, som bruk av støvbindende midler og rengjøring av veinettet.

– Om du har anledning til å la bilen stå, gjør du en stor innsats for den lokale luftkvaliteten akkurat nå, sier Tørnkvist. – Og så lenge finværet holder kan det jo være fint å hente fram sykkelen – eller rett og slett gå.

Oversikt over målt luftkvalitet i Norge, 19. april 2021
Slik så oversikten over målt luftkvalitet ut i morgentimene mandag 19. april 2021. Kilde: https://luftkvalitet.nilu.no/