Gå til innhold

Bærekraftig byutvikling: Hvordan kan Europas byer bevege seg mot en bærekraftig fremtid?

Illustrasjon: Colourbox

Byer er motorene i europeisk økonomi. De blir i stadig større grad ansett som sentrale for overgangen til lavkarbon-økonomi i Europa.

I dag bor ca tre av fire europeere i byer, og andelen urbane europeere vil stige til 80% i 2050. Derfor er det avgjørende å sikre et bærekraftig bymiljø.

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har en sentral rolle i å fremme en slik bærekraftig byutvikling. Nylig publiserte de flere resultater om relevansen av byers miljøoverganger mot bærekraft.

NILU har bidratt til disse publikasjonene via to av EEAs temasentre (ETC-er): Temasenteret om luftforurensning, transport, støy og industriforurensning (ETC/ATNI) og temasenteret for klimatiltak og energi (ETC/CME).

– I tillegg til dette samarbeider vi med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennom vårt felles strategiske instituttinitiativprosjekt om bærekraftig utvikling i byer, sier seniorforsker Hai-Ying Liu. – Vi er glade for at vår kompetanse kan bidra til økt bærekraft på både bynivå og ellers i Europa.