Gå til innhold

Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensningspanel

Foto: Colourbox

Seniorforsker Dorte Herzke ved NILU er en av initiativtakerne til et åpent brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. I brevet gir nesten 200 norske forskere sin støtte til etableringen av et internasjonalt forskningspolitisk panel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensning.

De 192 forskerne som har signert brevet er ansatt ved 28 norske universiteter, forskningsinstitutter og andre forskningsinstitusjoner. De sier at det norske forskningsmiljøets mening er klar:

«Vi ser et presserende behov for at FN oppretter et internasjonalt panel med et lignende mandat som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES)».

De slår videre fast at etablering av et slikt panel er avgjørende for å møte den globale trusselen relatert til økende forurensninger av kjemikalier og avfall.

Til avstemming i FNs miljøforsamling

Etableringen av dette panelet skal diskuteres og stemmes over i FNs miljøforsamling (UNEA5.2). Den arrangeres i Nairobi, Kenya fra 28. februar til 2. mars 2022, og ledes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Ifølge forskerne er dette en utmerket mulighet til å vise Norges sterke internasjonale engasjement for å beskytte naturmiljøet og helse.

«Under utformingen av brevet fikk vi vite at både klima- og miljøminister Barth Eide og den norske regjeringen støtter opprettelsen av et forurensningspanel», sier forskerne. «Vi er veldig glade for å høre dette. Likevel er det viktig å publisere dette brevet for å vise det norske vitenskapsmiljøets støtte til den norske regjeringens standpunkt».

Bred internasjonal støtte

Andre land som støtter opprettelsen av et forurensningspanel er bl.a. Østerrike, Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sverige, Sveits, Storbritannia og Uruguay.

De norske forskerne er med andre ord i godt selskap. Kollegaer i flere andre land har signert lignende brev. Totalt har over 2000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av dette internasjonale panelet.

«Et klart signal fra det internasjonale forskningsmiljøet er at gjeldende internasjonale rammeverk er ineffektive i å forhindre denne typen forurensning. Det er nødvendig med kunnskapsbasert handling på globalt nivå», uttaler forskerne.

Forskerne som står bak brevet er

  • Hans Peter Arp, Teknichal expert, NGI, Professor II, NTNU (Environmental Chemist)
  • Bert van Bavel, Sjefsforsker, NIVA (Analytical Chemist)
  • Andy Booth, Sjefsforsker, SINTEF Ocean (Environmental Chemist)
  • Claudia Halsband, Seksjonsleder, Akvaplan-niva (Marine Ecologist)
  • Dorte Herzke, Seniorforsker, NILU, Associate Professor II, UiT (Environmental Chemist)
  • Bjørn Munro Jenssen, Professor, NTNU, UNIS (Environmental Toxicologist)
  • Amy Lusher, Forsker, NIVA, Associate Professor II, UiB (Marine Biologist)
  • Thomas Maes, Seniorforsker, GRID Arendal (Pollution Scientist)
  • Luca Nizzetto, Seniorforsker, NIVA (Environmental Chemist)
  • Martin Wagner, Associate Professor, NTNU (Environmental Toxicologist)