Gå til innhold

Metanlekkasjene fra Nord Stream: Et alvorlig forurensningstilfelle

Foto: Kjetil Samuelsen, FVN

Oppdatert 30. september: NILU-forskere anslo først at de totale metanlekkasjene fra Nord Stream-gassrørene kan være på minst 40 000 tonn. Nye estimater fra 30. september bringer tallet opp til minst 80 000 tonn. Det er mer enn fire ganger det norske nasjonale årlige metanutslippet fra olje- og gassindustrien.

Seismologiske data viste to eksplosjoner ved Nord Stream-rørledningene like utenfor den svensk/danske kystlinjen. Den første skjedde klokken 02:03 mandag 26. september, den andre klokken 19:03 mandag kveld. Gassbobler ble sett på havoverflaten like etter.

Ekstreme metannivåer ved Birkenes

På tirsdag viste målinger fra Birkenesobservatoriet i Agder, samt flere målestasjoner i Sverige, ekstreme metankonsentrasjoner i luften (klikk for å se større bilde).

metankonsentrasjoner i lufta målt ved Birkenesobservatoriet

– Vi har aldri tidligere sett noe liknende ved noen av våre observatorier, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre.

Forskere ved NILU har beregnet et foreløpig estimat av et mulig gassutslippsvolum over 24 timer basert på størrelsen på rørledningen.

– Med mange konservative forbehold om det faktiske trykket i rørene og utslippshastigheten, beregnet vi først at minst 40 000 tonn metan kan ha blitt sluppet ut i havet og atmosfæren, sier seniorforsker Stephen Matthew Platt. – Nå har vi utført nye beregninger, og estimerer at minst 80 000 tonn metan har blitt sluppet ut av Nord Stream-rørene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det norske nasjonale årlige metanutslippet fra olje- og gassindustrien på 17 000 tonn. Volumet på dette metangassutslippet er godt over fire ganger så stort.

Stort behov for fornybare energikilder

Klimaovervåkning viser at metannivåene i atmosfæren har økt kraftig i løpet av de siste 15 årene.

– Metan er den nest viktigste klimagassen fra menneskelig aktivitet etter karbondioksid (CO2), sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre. – I løpet av en 20-årsperiode er klimagassen metan 82 ganger kraftigere enn CO2.

Metan anses å være en klimavennlig energikilde sammenlignet med f.eks. kull.

– Men med slike lekkasjer reduseres fordelene, sier Lund Myhre. – Denne hendelsen understreker ytterligere behovet for å skifte til fornybare energikilder og forhindre tilsvarende risikoer i fremtiden.

Metanskyen beveger seg mot Svalbard

En så stor metanlekkasje er veldig dramatisk, men Platt påpeker at metan er lite giftig. Selv i de mengdene som nå sprer seg i atmosfæren over store deler av Sør-Skandinavia utgjør det ingen helserisiko for mennesker eller dyr.

Platt, Lund Myhre og deres kollega Sabine Eckhardt har, ved hjelp av modellen FLEXPART, utført en simulering som viser transport og distribusjon av metangass-skyen fra utslippene. Den antyder en økning av metan i atmosfæren på flere hundre deler per milliard (parts per billion, ppb).

I simuleringen kan vi se metanskyen, basert på forskernes estimerte totale utslipp fra Nord Stream-rørene, bevege seg over Norden (se under).

– Om noen dager forventer vi å se de målte metannivåene stige også ved Zeppelinobservatoriet på Svalbard, sier Platt.

 

Oppdatert simulering (30. september 2022) som viser hvordan metangass-skyen frigjøres fra kilden og transporteres gjennom atmosfæren. Simuleringen er basert på data fra ICOS’ målestasjoner. Simuleringen viser ikke den totale gasskyen, bare den delen av den som er nær overflaten. Hver rutenettcelle som brukes i simuleringen er omtrent 100 km x 100 km. National Centers for Environmental Prediction/National Weather Service/NOAA/U.S. Department of Commerce har levert de meteorologiske datene. Simuleringen er ikke ment som, og skal ikke brukes som, grunnlag for folkehelseråd. Kilde: NILU