Gå til innhold

Svovelsky fra Island har kommet inn over Norge

Det slipper ut svoveldioksid (SO2) til atmosfæren fra vulkanutbruddet på Reykjanes på Island. Gassen blir ført med vind og vær inn over Norge de neste dagene.

Ifølge simuleringer utført av forskerne på NILU kom svovelskyen fra Island inn over Norge ca. kl. 01 onsdag 20. desember.

– I løpet av morgenen og formiddagen onsdag førte vær og vind svovelgassen inn over Norge. Konsentrasjoner av svoveldioksid (SO2) i luft blir overvåket nær Haugesund og i Lillesand, så det er der vi først fanget det opp, forteller forskningsdirektør Kjetil Tørseth i NILUs atmosfære- og klimaavdeling.

Tidsseriene viser en tydelig forhøyede nivåer som sammenfaller med NILUs modellsimuleringer av SO2-transporten gjennom atmosfæren.

Ingen helsefare

Seniorforsker Wenche Aas understreker at det ikke er noen helsefare forbundet med svoveldioksid som gass i dette tilfellet.

– Det er såpass lite svoveldioksid blandet inn i lufta at man heller ikke nødvendigvis kan lukte det. Målingene våre viser også at noe av svoveldioksiden er omformet til sulfat i partikler på veien, sier hun.

Satellittdata viser SO2 over Nord-Norge

Satellittdata indikerer at en svoveldioksidsky også er på vei mot Nord-Norge.

Svovelskyen på vei inn over Nord-Norge. Satellittbilder fra https://sacs.aeronomie.be/

– Denne kom først ikke med i vår modellsimulering, forklarer Kjetil Tørseth. – Vi tror det skyldes usikkerhet i utslippsdataene fra Island. Vi kjører nå nye simuleringer med endret utslippshøyde for å se om vi klarer å fange opp denne også.

Modellerer hvordan gassen spres i atmosfæren

Seniorforsker Sabine Eckhardt er spesialist på å modellere hvordan ulike forurensende utslipp beveger seg gjennom atmosfæren. Hun forklarer at for å beregne hvordan svovelgassen føres gjennom atmosfæren fra Island har hun og kollegaene brukt en såkalt transportmodell som heter FLEXPART.

FLEXPART-modellen ble opprinnelig utviklet for å overvåke og beregne spredningen av radioaktive utslipp. Siden den gang har den blitt videreutviklet for å beregne hvordan f.eks. klimagasser, svart karbon fra skogbranner og askeskyer fra vulkanutbrudd sprer seg i atmosfæren.

Simuleringen under viser hvordan svoveldioksidgassen fra vulkanutbruddet på Reykjanes på Island beveger seg gjennom atmosfæren fra utslippsstedet og mot Europa. Tidsperioden er fra utbruddet startet 18. desember 2023 kl. 23.17 (norsk tid) og fram til og med 24. desember.