Gå til innhold

Nytt ACTRIS-instrument avduket på Meteorologisk institutt

Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt

Tirsdag 11. april ble det tredje solfotometeret i Norge avduket på taket av Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

Installasjonen av det nye solfotometeret er en del av ACTRIS-samarbeidet.

Europeisk samarbeid

ACTRIS står for European Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure, og er et nettverk av forskningsinstitusjoner som samarbeider om å overvåke atmosfæren.

Hovedfokus ligger på å bedre forståelsen av hvordan kortlivede klimadrivere som aerosoler og sporgasser virker på hverandre, klimaet, luftforurensning og menneskers helse.

– Aerosoler er partikler eller dråper som er så små at de kan sveve i luften. De kan ha både menneskeskapte og naturlige kilder. Eksempler er utslipp fra forbrenningsprosesser i biler og fabrikker, vulkanutbrudd og skogbranner, forklarer seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILU.

Måler solstråler og finner forurensning

Det nye solfotometeret måler intensiteten av solstråler ved forskjellige bølgelengder, fra ultrafiolett til nær-infrarødt. Jo mer aerosoler det er i atmosfæren, jo tettere blir den, og jo mindre sollys kommer gjennom.

Ved å analysere mengden lys som absorberes eller spres av atmosfæren ved forskjellige bølgelengder, kan forskere anslå konsentrasjon og størrelsesfordeling av partiklene i luften.

Solfotometeret står ved siden av et annet instrument, et ceilometer som gir informasjon om høyde og tykkelse på aerosolpartikler. Når disse brukes sammen kan forskerne også si noe om fordeling av partikler i høyden. Denne kombinasjonen gir derfor mye ny kunnskap om luften over Oslo.

Denne kunnskapen kan igjen brukes til å forutsi hva slags virkning aerosolpartiklene vil ha på klima og helse, og til å iverksette effektive tiltak for å dempe negative effekter.

Felles ACTRIS-database

Data fra det nye solfotometeret skal registreres i datasenteret til ACTRIS, som drives av NILU.

Per i dag tilbyr datasenteret data fra målinger gjort ved rundt 80 observatorier i hele Europa. De tre norske observatoriene som leverer data til ACTRIS er Zeppelin på Svalbard, Birkenes i Agder og Trollhaugen i Antarktis. Rundt 100 forskjellige atmosfæriske variabler måles og registreres:

  • 75 forskjellige sporgasser målt nær bakken
  • 12 aerosolegenskaper målt nær bakken
  • 10 aerosolegenskaper målt fordelt i høyden
  • 12 skyegenskaper målt fordelt i høyden
Oppe på taket til Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo fortalte Augustin Mortier (til høyre) engasjert om det nye solfotometeret. Blant publikum i regnet var (fra venstre) seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILU, klimaforsker Michael Schulz (MET), avdelingsleder for klimamodellering og luftforurensning Hilde Fagerli (MET) og forskningsdirektør Lars-Anders Breivik (MET). Foto: Tekla Tvetenstrand Vollen, MET