Gå til innhold

ACTRIS-Norway etter ett års arbeid

ACTRIS-Norways andre årsmøte ble avholdt på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo 18. september. 

Målet med dagen var å lære av relevant pågående vitenskapelig arbeid ved instituttene og samarbeide hands-on. I tillegg skulle vi få tilbakemelding på de nye databasesystemene og det virtuelle forskningsmiljøet som er i gang.

Vi hadde en interessant og veldig nyttig dag. De vitenskapelige presentasjonene dekket blant annet:

  • Effekten av hetebølgen i 2022 på ozon- og partikkelforurensningen i Europa
  • Globale trender for partikler i atmosfæren samt evaluering av trender og egenskaper til partikler og skyer
  • Hva iskjernedata kan fortelle oss om sot (svart karbon)-utslipp det siste århundret
  • Hydrogen som energikilde, klimaløsning og indirekte klimapådriver samt koblingen til atmosfærisk kjemi
  • Kilder og distribusjon av atmosfærisk mikroplast i norsk og arktisk territorium

Etter lunsj hadde vi en lovende demonstrasjon av den nye ACTRIS-dataportalen. Portalen skal lanseres våren 2024, så dette er en veldig viktig milepæl for oss.

Vi jobbet også med komplekse dataprodukter som er under utvikling for det norske og internasjonale forskningsmiljøet. Etter å ha delt oss i grupper, jobbet vi praktisk med Jupyter notebook og ACTRIS virtual research environment (VRE). Til slutt diskuterte vi tilbakemelding på organisering, planla vårt neste fysiske møte og utflukt til Birkenes (vårt nyeste nasjonale ACTRIS-stasjon), før middag på Lille Herbern i regn, vind, torden og lyn.

ACTRIS-Norways andre årsmøte ble avholdt 18. september 2023.