Gå til innhold

8 millioner euro til luftkvalitetsovervåkning i Europa

Helsinki
Helsinki. Foto: Colourbox

EU gir 8 millioner euro til prosjektet RI-URBANS, som skal forbedre forståelsen og overvåkningen av luftkvalitet i Europa. NILU er med som partner i prosjektet, den andre norske partneren er  Meteorologisk institutt.

RI-URBANS-prosjektet finansieres av Europakommisjonen, og skal fokusere på størrelse, sammensetning, kilder og gassformige forløpere til luftbårne nanopartikler og atmosfæriske partikler. Prosjektet tar sikte på å kunne benytte tjenester og verktøy fra atmosfæriske forskningsinfrastrukturer for å forbedre forståelsen og vurderingen av luftkvaliteten i Europa.

RI-URBANS koordineres av det Spanske Instituttet for Miljøvurdering og Vannforskning (IDAEA-CSIC) og Universitetet i Helsinki (UHEL), og koordineres av Xavier Querol (IDAEA-CSIC) og Tuukka Petäjä (UHEL). Prosjektet samler elleve byer og tjueåtte partnere fra hele Europa, og har som hensikt å implementere avanserte observasjoner av luftkvalitetsovervåkning i byer og industrielle hotspots.

For å oppnå dette skal RI-URBANS (som står for Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS) som nevnt over fokusere på luftbårne nanopartikler og atmosfæriske partikler. Videre skal de evaluere nye luftkvalitetsparametre, kildebidrag og tilhørende helseeffekter for å demonstrere nytteverdien av å implementere slike forskningstjenester og verktøy i Europa.

– Prosjektet støtter lokale nettverk for luftkvalitetsovervåkning og vil lenke de europeiske forskningsinfrastrukturene for atmosfærisk sammensetning, ACTRIS og IAGOS til disse. Dette legger til rette for å utvikle og teste nye tjenester. Det lar oss også samkjøre luftkvalitetsdata fra bymiljøer over hele Europa, understreker professor og prosjektkoordinator Tuukka Petäjä.

I tillegg vil RI-URBANS forbedre modellering og utslippsdata til bruk i forvaltningen. De fem pilotprosjektene blir iverksatt i Athen, Barcelona, Birmingham, Bucuresti, Helsinki, Milano, Paris, Rotterdam-Amsterdam og Zürich.

NILU i RI-URBANS

NILU har en sentral rolle i prosjektet med å lede arbeidet med håndtering av data. Dette inkluderer å utvikle et rammeverk for å administrere dataflyten i prosjektet. I tillegg til å utvikle nye verktøy, vil datahåndteringen dra nytte av verktøy, tjenester og kunnskap som allerede finnes i ACTRIS og IAGOS. Målet er å sikre langsiktig åpen tilgang til data og harmonisert kvalitet og dataformater, noe som gjør dataene sammenlignbare med andre målinger samlet inn i hele Europa og globalt.

Les mer om RI-URBANS på prosjektets nettside på CORDIS, eller følg @RI_URBANS på Twitter og LinkedIn.

RI-URBANS-prosjektet har fått støtte fra EUs Horisont 2020-program for forskning og innovasjon, under tilskuddsavtale nr. 101036245.