Gå til innhold

NILU bidrar til ENVRI-Hub NEXT

Blant en lang rekke miljøforskningsinfrastrukturer involvert i prosjektet ENVRI-Hub NEXT finner vi også NILU og ACTRIS som partnere. Nå skal ENVRI-Hub, en startportal for å finne tverrfaglige miljøforskningsdata, løftes til et nytt og høyere nivå.

Prosjektet ble lansert 1. februar 2024, og er finansiert av Horizon Europe under Call: HORIZON-INFRA-2023-DEV-01. I forrige uke, 6. til 8. februar 2024, møttes 21 partnere hos EGI Foundation i Amsterdams Science Park.

Som en sentral bidragsyter spiller NILU en avgjørende rolle i arbeidet med å levere et juridisk rammeverk for en infrastruktur for autentisering og autorisasjon på tvers av domener (AAI). NILU skal også arbeide for å etablere en felles tilnærming for vokabular for observerte variabler på tvers av ENVRI-forskningsinfrastrukturer. Ferdig implementert vil denne tilnærmingen løfte «data findability» (F-en i data FAIRness) til et helt nytt kvalitetsnivå.

Prosjektoversikt

Målet for ENVRI-Hub NEXT er å bringe flerfaglige miljøfagområder sammen ved å legge til rette for mer operasjonelt samarbeid mellom ulike forskningsinfrastrukturer. Prosjektet utnytter kompetansen innen levering av data og tjenester på tvers av infrastrukturer og forbedrer integreringen av banebrytende informasjonsteknologi. Samtidig bidrar det til et mer samkjørt, produktivt og globalt konkurransedyktig ENVRI Science Cluster.

Mål og ambisjoner

NILU bidrar aktivt til å møte den økende etterspørselen etter miljøforskningsbasert kunnskap. Vår deltakelse medvirker til å oppnå prosjektets mål om å videre integrere ENVRI-er på tvers av under-fagområdene atmosfære, marin, solid jord og biologisk mangfold/økosystemer. Samtidig skal e-infrastrukturene videreutvikles for å utnytte ENVRI-klyngens fulle potensial for integrert miljøforskning.

For å gjøre integrert jordobservasjon til et konsept for et globalt klimaobservasjonssystem, innretter ENVRI-Hub NEXT seg etter Verdens meteorologiorganisasjons essensielle klimavariabler (ECV) og globale klimaindikatorer. Disse variablene gir målbare bevis og er avgjørende for å forstå og forutsi klimautviklingen og finne avdempende tiltak og tilpasningsmuligheter.

Prosjektets varighet og effekt

Prosjektet varer til januar 2027. Det skal bidra til European Open Science Cloud og fremme samarbeid på tvers av miljøforskningsinfrastrukturer.

Følg med på lanseringen av det offisielle prosjektnettstedet på www.envri-hub-next.eu.