Gå til innhold

Transport

Trafikk motorvei
Foto: Colourbox

NILUs tjenester for transportbransjen

Transport er en av hovedkildene til luftforurensning. NILU bidrar til et bærekraftig transportbransje gjennom kartlegging av utslipp og vurdering av miljøbelastning fra veitransport.

Vi tilbyr digitaliserte løsninger og smart sensorteknologi for overvåkning og kontroll av luftforurensning fra kjøretøy. NILU støtter transportindustrien med vurdering av miljøeffekter ved innføring av ny teknologi, og kan bistå med utvikling av sirkulære strategier for å redusere miljøbelastningen og optimalisere ressursbruk.

Vi tilbyr

  • Utslippsmodellering og vurdering av lavutslippssoner
  • Smarte sensorer som måler luftkvalitet fra trafikk
  • Digitaliserte løsninger og informasjon om luftkvalitet
  • Vurdering av miljøbelastning av nye teknologier
  • Evaluering av miljøeffekter i et livsløpsperspektiv

Eksempler på oppdrag:

ECLECTIC

Biler i Finnnmarksgata

I dette prosjektet utvikler vi smart teknologi for å redusere luftforurensningen førere og passasjerer utsettes for i bilene sine. Teknologien bidrar også til å redusere utslipp fra bilen på steder der konsentrasjonene allerede er høye, eller i «grønne soner» der vi ønsker god luftkvalitet – så som ved skoler og barnehager.

Les mer: Revolusjonerer kjøretøyteknologi med smarte sensorer

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Vi tilbyr digitaliserte løsninger og smart sensorteknologi for overvåkning og kontroll av luftforurensning fra kjøretøy. NILU støtter transportindustrien med vurdering av miljøeffekter ved innføring av ny teknologi, og kan bistå […]

Prosjektperiode: 2018 – 2018

Fullført