Gå til innhold

Rune Åvar Ødegård

Digitaliseringsdirektør

63 89 80 87

410 82 074

Digitale teknologier

Kjeller

ruo@nilu.no

Rune Åvar Ødegård

Rune Åvar Ødegård har 33 publikasjoner ved NILU:

A surrogate-assisted measurement correction method for accurate and low-cost monitoring of particulate matter pollutants

Wojcikowski, Marek; Pankiewicz, Bogdan; Bekasiewicz, Adrian; Cao, Tuan-Vu; Lepioufle, Jean-Marie; Vallejo, Islen; Ødegård, Rune Åvar; Ha, Hoai Phuong

2022

SR5: Assessing the spatial representativeness of air quality sampling points – TASK 3

Tarrasón, Leonor; Hak, Claudia; Soares, Joana; Røen, Håvard Vika; Ødegård, Rune Åvar; Marsteen, Leif

2019

ALaDIn: Shining a light on air quality through data integration and machine learning.

Roman, D.; Kobernus, M.; Ødegård, R.; Nikolov, N.; Sukhobok, D.; von Zernichow, B. M.; Lech, T.

2017

CTT 2.0 Carbon Track and Trace, NILUs know-how and experience from previous research activities.

Sundseth, K.; Castell, N.; Marsteen, L.; Dauge, F.R.; Ødegård, R.; Driscoll, P.; Anthonisen, F.; Vesterkjær, A.

2016

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Activity segment 0. Overview of project deliverables and outcomes.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Vo, D.T.; Dauge, F.; Marsteen, L.; Sundseth, K.; Clemetsen, T.; Ødegård, R.; Uddin, N.

2015

The MEMORI dosimeter – a user friendly tool for evaluation of indoor air quality for cultural heritage.

Grøntoft, T.; Wittstadt, K.; Bellendorf, P.; Dahlin, E.; Håland, S.; Bernardo, C.; Ødegård, R.; Røen, H.V.; Heltne, T.

2012

The MEMORI dosimeter – a user friendly tool for evaluation of indoor air quality for cultural heritage.

Grøntoft, T.; Wittstadt, K.; Bellendorf, P.; Dahlin, E.; Håland, S.; Bernardo, C.; Ødegård, R.; Røen, H.V.; Heltne, T.

2012

Environmental Impact Factor – air: an integrated modelling system for cost-benefit analysis of air emission reduction measures.

Guerreiro, C.; Larssen, T.; Bruteig, I.; Knudsen, S.; Ødegård, R.; Aarrestad, P.A.; Monsen, B.L.S.; Engen, S.

2009

An outbreak of legionnaires disease caused by long-distance spread from an industrial air scrubber in Sarpsborg, Norway.

Nygård, K.; Werner-Johansen, Ø.; Rønsen, S.; Caugant, D.A.; Simonsen, Ø.; Kanestrøm, A.; Ask, E.; Ringstad, J.; Ødegård, R.; Jensen, T.; Krogh, T.; Høiby, E.A.; Ragnhildstveit, E.; Aaberge, I.S.; Aavitsland, P.

2008

Evaluation of AirQUIS platform.

Bøhler, T.; Thanh, T.N.; Krognes, T.; Ødegård, R.

2007

AirQUIS measurement module. Functionality specification.

Johnsrud, M.; Laupsa, H.; Ødegård, R.Å.

2003

AirQUIS models. Functionality specification.

Laupsa, H.; Ødegård, R.Å.

2003

User-driven Health risk Assessment Services and Innovative ADAPTation options against Threats from Heatwaves, Air Pollution, Wildfire Emission and Pollen (healthRiskADAPT)

Transformative adaptation is gaining recognition as the appropriate response to climate change as the current adaptive measures reach their limits. In addressing health risks associated with heat waves, air pollution, […]

Prosjektperiode: 2024 – 2028

Pågående

Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands (MISO)

Global oppvarming skyldes økte konsentrasjoner av klimagasser som karbondioksid (CO2) og metan (CH4) i atmosfæren. Målinger som gjøres i dag er i stand til å tallfeste endringer i konsentrasjon på […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling (AirQMAN)

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer (SmartFood)

"Dyrk din egen mat i korridoren i blokka der du bor, samtidig som du reduserer klimagassutslipp, matavfall, energi- og transportkostnader! Forbedre helsen ved å endre spisevaner og engasjere deg mer […]

Prosjektperiode: 2021 – 2024

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Rune Åvar Ødegård har 33 publikasjoner ved NILU:

A surrogate-assisted measurement correction method for accurate and low-cost monitoring of particulate matter pollutants

Wojcikowski, Marek; Pankiewicz, Bogdan; Bekasiewicz, Adrian; Cao, Tuan-Vu; Lepioufle, Jean-Marie; Vallejo, Islen; Ødegård, Rune Åvar; Ha, Hoai Phuong

2022

SR5: Assessing the spatial representativeness of air quality sampling points – TASK 3

Tarrasón, Leonor; Hak, Claudia; Soares, Joana; Røen, Håvard Vika; Ødegård, Rune Åvar; Marsteen, Leif

2019

ALaDIn: Shining a light on air quality through data integration and machine learning.

Roman, D.; Kobernus, M.; Ødegård, R.; Nikolov, N.; Sukhobok, D.; von Zernichow, B. M.; Lech, T.

2017

CTT 2.0 Carbon Track and Trace, NILUs know-how and experience from previous research activities.

Sundseth, K.; Castell, N.; Marsteen, L.; Dauge, F.R.; Ødegård, R.; Driscoll, P.; Anthonisen, F.; Vesterkjær, A.

2016

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Activity segment 0. Overview of project deliverables and outcomes.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Vo, D.T.; Dauge, F.; Marsteen, L.; Sundseth, K.; Clemetsen, T.; Ødegård, R.; Uddin, N.

2015

The MEMORI dosimeter – a user friendly tool for evaluation of indoor air quality for cultural heritage.

Grøntoft, T.; Wittstadt, K.; Bellendorf, P.; Dahlin, E.; Håland, S.; Bernardo, C.; Ødegård, R.; Røen, H.V.; Heltne, T.

2012

The MEMORI dosimeter – a user friendly tool for evaluation of indoor air quality for cultural heritage.

Grøntoft, T.; Wittstadt, K.; Bellendorf, P.; Dahlin, E.; Håland, S.; Bernardo, C.; Ødegård, R.; Røen, H.V.; Heltne, T.

2012

Environmental Impact Factor – air: an integrated modelling system for cost-benefit analysis of air emission reduction measures.

Guerreiro, C.; Larssen, T.; Bruteig, I.; Knudsen, S.; Ødegård, R.; Aarrestad, P.A.; Monsen, B.L.S.; Engen, S.

2009

An outbreak of legionnaires disease caused by long-distance spread from an industrial air scrubber in Sarpsborg, Norway.

Nygård, K.; Werner-Johansen, Ø.; Rønsen, S.; Caugant, D.A.; Simonsen, Ø.; Kanestrøm, A.; Ask, E.; Ringstad, J.; Ødegård, R.; Jensen, T.; Krogh, T.; Høiby, E.A.; Ragnhildstveit, E.; Aaberge, I.S.; Aavitsland, P.

2008

Evaluation of AirQUIS platform.

Bøhler, T.; Thanh, T.N.; Krognes, T.; Ødegård, R.

2007

AirQUIS measurement module. Functionality specification.

Johnsrud, M.; Laupsa, H.; Ødegård, R.Å.

2003

AirQUIS models. Functionality specification.

Laupsa, H.; Ødegård, R.Å.

2003

User-driven Health risk Assessment Services and Innovative ADAPTation options against Threats from Heatwaves, Air Pollution, Wildfire Emission and Pollen (healthRiskADAPT)

Transformative adaptation is gaining recognition as the appropriate response to climate change as the current adaptive measures reach their limits. In addressing health risks associated with heat waves, air pollution, […]

Prosjektperiode: 2024 – 2028

Pågående

Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands (MISO)

Global oppvarming skyldes økte konsentrasjoner av klimagasser som karbondioksid (CO2) og metan (CH4) i atmosfæren. Målinger som gjøres i dag er i stand til å tallfeste endringer i konsentrasjon på […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling (AirQMAN)

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer (SmartFood)

"Dyrk din egen mat i korridoren i blokka der du bor, samtidig som du reduserer klimagassutslipp, matavfall, energi- og transportkostnader! Forbedre helsen ved å endre spisevaner og engasjere deg mer […]

Prosjektperiode: 2021 – 2024

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående