Gå til innhold

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer (COPE)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2024

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (287114)

Ansvarlig institusjon: NILU

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Arktiske økosystemer utsettes i dag for en rekke påvirkninger. To av hovedutfordringene er klimaendringer og eksponering for langtransporterte og persistente miljøgifter som hoper seg opp i næringskjedene.

Disse temaene har stort sett blitt forsket på hver for seg, men det er et stort behov for å øke forståelsen vår av den samlede påvirkningen på arktiske økosystemer sett under ett. Dette krever bedre integrering av forskningen, både innen og på tvers av disipliner i et omfattende forskningsinitiativ.

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Vi starter med å se på samvirkende effekter av miljøgifter og klimaendringer på topp-predatorer i to arktiske marine økosystemer (et kystnært og et offshore) i Svalbard- og Barentshavområdet. Viktige delmål inkluderer forskning for å

(1) utvikle rammeverket gjennom evaluering av eksisterende kunnskap om de viktigste påvirkningene og deres interaksjoner,

(2) utforske nytteverdien av rammeverket for å vurdere samvirkende effekter av miljøgifter og klimaendringer på to utvalgte arktiske marine næringskjeder,

(3) utforske nytteverdien av rammeverket for å vurdere samlet belastning på tvers av økosystemer, tid og rom, og

(4) evaluere rammeverket, guide videre forskning og kommunisere nøkkelresultatene til relevante miljømyndigheter.

Alt i alt er prosjektet designet for å både

(i) styrke forskning på kritiske miljøproblemer i Arktis på tvers av disipliner og institusjoner, og

(ii) bidra med vitenskapelig kunnskap og forslag til tiltak til nytte for både relevante miljømyndigheter så vel som internasjonale programmer og avtaler.

Oppdatert: 28.11.2022

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer har 31 publikasjoner ved NILU:

Dechloranes and chlorinated paraffins in sediments and biota of two subarctic lakes

Arriola, Aline; Al Saify, Insam; Warner, Nicholas Alexander; Herzke, Dorte; Harju, Mikael; Amundsen, Per-Arne; Evenset, Anita; Möckel, Claudia; Krogseth, Ingjerd Sunde

2024

Widespread Pesticide Distribution in the European Atmosphere Questions their Degradability in Air

Mayer, Ludovic; Degrendele, Celine; Senk, Petr; Kohoutek, Jiří; Přibylovác, Petra; Kukučka, Petr; Melymuk, Lisa; Durand, Amandine; Ravier, Sylvain; Alastuey, Andres; Baker, Alex R.; Baltensperger, Urs; Baumann-Stanzer, Kathrin; Biermann, Tobias; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Ceburnis, Darius; Conil, Sébastien; Couret, Cedric; Degorska, Anna; Diapouli, Evangelia; Eckhardt, Sabine; Eleftheriadis, Konstantinos; Forster, Grant L.; Freier, Korbinian; Gheusi, Francois; Gini, Maria; Hellén, Heidi; Henne, Stephan; Hermann, Hartmut; Šmejkalová, Adéla Holubová; Horrak, Urmas; Hüglin, Christoph; Junninen, Heikki; Kristensson, Adam; Langrene, Laurent; Levula, Janne; Lothon, Marie; Ludewig, Elke; Makkonen, Ulla; Matejovičová, Jana; Mihalopoulos, Nikolaos; Mináriková, Veronika; Moche, Wolfgang; Noe, Steffen M.; Perez, Noemi; Petäjä, Tuukka; Pont, Veronique; Poulain, Laurent; Quivet, Etienne; Ratz, Gabriela; Rehm, Till; Reimann, Stefan; Simmons, Ivan; Sonke, Jeroen E.; Sorribas, Mar; Spoor, Ronald; Swart, Daan P.J.; Vasilatou, Vasiliki; Wortham, Henri; Yela, Margarita; Zarmpas, Pavlos; Zellweger-Fäsi, Claudia; Tørseth, Kjetil; Laj, Paolo G.; Klanova, Jana; Lammel, Gerhard

2024

Phthalate contamination in marine mammals off the Norwegian coast

Andvik, Clare; Bories, Pierre; Harju, Mikael; Borgå, Katrine; Jourdain, Eve; Karoliussen, Richard; Rikardsen, Audun; Routti, Heli; Blévin, Pierre

2023

Impacts of a warming climate on concentrations of organochlorines in a fasting high arctic marine bird: Direct vs. indirect effects?

Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen; Moe, Børge; Herzke, Dorte; Ballesteros, Manuel; Fenstad, Anette; Borgå, Katrine; Krogseth, Ingjerd Sunde; Eulaers, Igor; Skogeng, Lovise Pedersen; Gabrielsen, Geir Wing; Hanssen, Sveinn Are

2023

The atmospheric fate of 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane (TBECH): spatial patterns, seasonal variability, and deposition to Canadian coastal regions

Oh, Jenny; Shunthirasingham, Chubashini; Lei, Ying Duan; Zhan, Faqiang; Li, Yuening; Dalpé Castilloux, Abigaëlle; Ben Chaaben, Amina; Lu, Zhe; Lee, Kelsey; Gobas, Frank A. P. C.; Eckhardt, Sabine; Alexandrou, Nick; Hung, Hayley; Wania, Frank

2023

Modelling PCB-153 in northern ecosystems across time, space, and species using the nested exposure model

Krogseth, Ingjerd Sunde; Breivik, Knut; Frantzen, Sylvia; Nilsen, Bente Merete; Eckhardt, Sabine; Nøst, Therese Haugdahl; Wania, Frank

2023

Spatial variability and temporal changes of POPs in European background air

Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Eckhardt, Sabine; Gusev, Alexey; Möckel, Claudia; Shatalov, Victor; Skogeng, Lovise Pedersen; Breivik, Knut

2023

Spatial distribution of Dechlorane Plus and dechlorane related compounds in European background air

Skogeng, Lovise Pedersen; Halvorsen, Helene Lunder; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Herzke, Dorte; Möckel, Claudia; Krogseth, Ingjerd Sunde

2023

Integument carotenoid-based colouration reflects contamination to perfluoroalkyl substances, but not mercury, in arctic black-legged kittiwakes

Costantini, David; Blévin, Pierre; Bustnes, Jan Ove; Esteve, Valérie; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Humann-Guilleminot, Ségolène; Moe, Børge; Parenteau, Charline; Récapet, Charlotte; Bustamante, Paco; Chastel, Olivier

2022

The impact of climate sensitive factors on the exposure to organohalogenated contaminants in an aquatic bird exploiting both marine and freshwater habitats

Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen; Herzke, Dorte; Bangjord, Georg; Bollinger, Eric; Bourgeon, Sophie; Schulz, Ralf; Fritsch, Clémentine; Eulaers, Igor

2022

Avian sentinels of the impact of Atlantification on the contaminant state of Kongsfjorden: strengths and pitfalls of a data analytical toolbox.

Eulaers, Igor; Blévin, Pierre; Bustamante, Paco; Bustnes, Jan Ove; Chastel, Olivier; Descamps, Sebastien; Fort, J.; Herzke, Dorte; Sunde Krogseth, Ingjerd; Moe, Børge; Neumann, S.; Sagerup, Kjetil; Stople, T.; Varpe, Øystein; Gabrielsen, Geir Wing

2022

Modelling the influence of climate change on contaminant exposure in three key seabird species in the European Arctic

Skogeng, Lovise Pedersen; Eulaers, Igor; Blévin, Pierre; Sagerup, Kjetil; Bustnes, Jan Ove; Gabrielsen, Geir Wing; Eckhardt, Sabine; Frank, Wania; Breivik, Knut; Sunde Krogseth, Ingjerd

2022

Development, evaluation, and application of a mechanistic bioaccumulation model for organic contaminants in Svalbard polar bears

Sunde Krogseth, Ingjerd; Routti, Heli Anna Irmeli; Eulaers, Igor; Breivik, Knut; Aars, Jon; Eckhardt, Sabine; Frank, Wania

2022

Ecosystem specific accumulation of organohalogenated compounds: A comparison between adjacent freshwater and terrestrial avian predators

Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen; Herzke, Dorte; Bangjord, Georg; Bourgeon, Sophie; Fritsch, Clémentine; Eulaers, Igor

2022

Merverdi av samarbeidet i flaggskipet Miljøgifter: How to COPE?

Sunde Krogseth, Ingjerd; Blévin, Pierre; Borch, Trude Kristin; Breivik, Knut; Bustnes, Jan Ove; Chastel, Olivier; Eckhardt, Sabine; Eulaers, Igor; Evenset, Anita; Gabrielsen, Geir Wing; Griffith, Gary; Herzke, Dorte; Pethybridge, Heidi R.; Routti, Heli Anna Irmeli; Sagerup, Kjetil; Skogeng, Lovise Pedersen; Solbakken, Christine Forsetlund; Verrault, Jonathan; Wania, Frank

2022

Temporal trends of legacy organochlorines in a high Arctic seabird over 15 years: preliminary results

Blévin, Pierre; Chastel, Olivier; Angelier, Frédéric; Bech, Claus; Bustamante, Paco; Bustnes, Jan Ove; Herzke, Dorte; Goutte, Aurélie; Jouanneau, William; Sunde Krogseth, Ingjerd; Leandri-Breton, Don-Jean; Moe, Børge; Sagerup, Kjetil; Sebastiano, Manrico; Tartu, Sabrina; Eulaers, Igor; Gabrielsen, Geir Wing

2022

Modelling the influence of climate change on contaminant exposure in three key seabird species in the European Arctic

Skogeng, Lovise Pedersen; Eulaers, Igor; Blévin, Pierre; Sagerup, Kjetil; Bustnes, Jan Ove; Gabrielsen, Geir Wing; Eckhardt, Sabine; Wania, Frank; Breivik, Knut; Sunde Krogseth, Ingjerd

2022

Modelling organic contaminants in northern ecosystems across time, space and species using the integrated NEM model

Sunde Krogseth, Ingjerd; Breivik, Knut; Frantzen, Sylvia; Nilsen, Bente Merete; Eckhardt, Sabine; Nøst, Therese Haugdahl; Wania, Frank

2022

How to COPE? Contaminant–climate change interactions in the Arctic.

Krogseth, Ingjerd Sunde; Solbakken, Christine Forsetlund; Borch, Trude

2020

Spatial distribution of dechlorane plus and analogs in European background air

Skogeng, Lovise Pedersen; Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Krogseth, Ingjerd Sunde; Eckhardt, Sabine; Breivik, Knut

2020

Exposure to PFAS is associated with telomere length dynamics and demographic responses of an arctic top predator

Sebastiano, Manrico; Angelier, Frédéric; Blévin, Pierre; Ribout, Cécile; Sagerup, Kjetil; Descamps, Sebastien; Herzke, Dorte; Moe, Børge; Barbarud, Christophe; Bustnes, Jan Ove; Gabrielsen, Geir W.; Chastel, Olivier

2020

Introducing a Nested Exposure Model for organic contaminants (NEM): Part 1. The physical environment.

Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Krogseth, Ingjerd Sunde; MacLeod, M.; Wania, F.

2019

Towards a temporally and spatially resolved Nested Exposure Model for organic contaminants in Arctic ecosystems

Krogseth, Ingjerd Sunde; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; MacLeod, M.; Wania, F.

2019

Modellering som verktøy til å forstå utslipp, eksponering og bioakkumulering

Krogseth, Ingjerd Sunde; Nøst, Therese Haugdahl; Breivik, Knut

2019