Gå til innhold

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2023

Oppdragsgiver: Elkem Carbon Fiskaa

Ansvarlig institusjon: NILU

Måling av SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand.

SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor er plassert i boligområdet som, ifølge spredningsberegningene, er mest påvirket av utslippet fra bedriftene. I tillegg er det plassert passive prøvetakere i bebodde områder rundt bedriften. Målingene pågår i minst et helt år for å dekke et bredt spektrum av meteorologiske forhold som kan opptre i løpet av et år og som i stor grad påvirker spredningen av utslipp og romlig fordeling av SO2. Fordelingen av SO2 og nivå vurderes mot kravene i forurensningsforskriften og vurderes sammen med lokale meteorologiske målinger. Måleprogrammet vil hjelpe å kartlegge omfanget av eventuelle overskridelser rundt industribedriftene.

Oppdatert: 04.05.2023