Gå til innhold

Suburban dream vs. climate-friendly transport? Environmental sustainability of urban sprawl development of Polish cities (LUTEm)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2023–2024

Oppdragsgiver: EEA and Norway grants

Ansvarlig institusjon: GRADIENS Sp. z o. o. (Poland)

Sosioøkonomisk vekst har ført til rask byutvikling i polske byer, og det har oppstått utfordringer med ukontrollerbar byspredningsutvikling (f.eks. overbelastning av transport og høye trafikkutslipp).

Beslutningstakerne har ikke fullstendig forstått hvilken påvirkning dette har, ofte på grunn av manglende kunnskapsbasert informasjon.

Målet med prosjektet er å utvikle et integrert rammeverk for å analysere sammenhengen arealbruk – transport – trafikkutslipp (LUTEm) assosiert med utvikling av byspredning i polske byer ved å kombinere avansert multimodal transportplanlegging og utslippsmodellering.

LUTEm-rammeverket vil bli brukt som casestudier i polske byer for å

  1. understreke negative effekter av suburbanisering,
  2. vurdere intervensjonsscenarier og
  3. formulere veier mot grønn omstilling i arealbruk-transportutvikling i case-studiebyene.

Resultatene vil være forskningsstøtte for beslutningstakere for å forstå samspillet mellom arealbruk og transport, og trafikkutslipp som et resultat av dette, for å forbedre luftkvaliteten og redusere klimaendringer.

For å oppnå dette vil vi utføre transportmodellering, der effektene av romlig utvikling vs. transportsystemstrukturer på reisevalg blir simulert.

Transportmodellen blir deretter integrert med modellering av trafikkutslipp for å gi innsikt i forholdet mellom byplanlegging og miljømessig bærekraft på tvers av case-studiene.

Prosjektet vil gi fordelaktige understøttende tiltak for å dempe den negative miljøpåvirkningen fra byspredningsutvikling.

Oppdatert: 14.08.2023