Gå til innhold

Miha Markelj

Ingeniør

63 89 82 52

405 57 448

By og industri

Kjeller

mmar@nilu.no

Anonymous

Miha Markelj har 11 publikasjoner ved NILU:

Nonexhaust emissions in road tunnels

Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana

2024

Residential emissions in times of energy crisis – saving versus shifting

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Evangeliou, Nikolaos

2024

Suburban dreams to the detriment of the city centre

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Markelj, Miha

2024

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Walker, Sam-Erik; Høyem, Harald

2023

Sysav Malmö – CCS Waste-to-Energy. A Worst Case / Likely Case study of amines, nitramines and nitrosamines.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag; Markelj, Miha; Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

2023

Suburban dream vs. climate-friendly transport? Environmental sustainability of urban sprawl development of Polish cities (LUTEm)

Sosioøkonomisk vekst har ført til rask byutvikling i polske byer, og det har oppstått utfordringer med ukontrollerbar byspredningsutvikling (f.eks. overbelastning av transport og høye trafikkutslipp). Beslutningstakerne har ikke fullstendig forstått […]

Prosjektperiode: 2023 – 2024

Pågående

Diffuse utslipp av støv fra LKAB Narvik

NILU har på oppdrag fra LKAB Norge AS utført utslipps- og spredningsberegninger for samlet utslipp fra punktkilder og diffuse kilder fra anlegget i Narvik. Formålet med prosjektet var å utarbeide […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

NILU har utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune i samarbeid med Asplan Viak AS. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Drammen ved trafikkberegninger og utslipps- og […]

Prosjektperiode: 2022 – 2023

Fullført

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

NILU har, i samarbeid med Transportanalyse AS, utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Lørenskog. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Lørenskog kommune. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Lørenskog […]

Prosjektperiode: 2022 – 2022

Fullført

Miha Markelj har 11 publikasjoner ved NILU:

Nonexhaust emissions in road tunnels

Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana

2024

Residential emissions in times of energy crisis – saving versus shifting

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Evangeliou, Nikolaos

2024

Suburban dreams to the detriment of the city centre

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Markelj, Miha

2024

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Walker, Sam-Erik; Høyem, Harald

2023

Sysav Malmö – CCS Waste-to-Energy. A Worst Case / Likely Case study of amines, nitramines and nitrosamines.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag; Markelj, Miha; Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

2023

Suburban dream vs. climate-friendly transport? Environmental sustainability of urban sprawl development of Polish cities (LUTEm)

Sosioøkonomisk vekst har ført til rask byutvikling i polske byer, og det har oppstått utfordringer med ukontrollerbar byspredningsutvikling (f.eks. overbelastning av transport og høye trafikkutslipp). Beslutningstakerne har ikke fullstendig forstått […]

Prosjektperiode: 2023 – 2024

Pågående

Diffuse utslipp av støv fra LKAB Narvik

NILU har på oppdrag fra LKAB Norge AS utført utslipps- og spredningsberegninger for samlet utslipp fra punktkilder og diffuse kilder fra anlegget i Narvik. Formålet med prosjektet var å utarbeide […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

NILU har utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune i samarbeid med Asplan Viak AS. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Drammen ved trafikkberegninger og utslipps- og […]

Prosjektperiode: 2022 – 2023

Fullført

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

NILU har, i samarbeid med Transportanalyse AS, utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Lørenskog. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Lørenskog kommune. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Lørenskog […]

Prosjektperiode: 2022 – 2022

Fullført