Gå til innhold

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2018–2021

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (275172)

Ansvarlig institusjon: NILU

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning.

Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet med Framstredet og Bering-stredet, som øker problemet med marin plastforurensning i Arktis.

For å forstå fordelingen og finne løsninger for å redusere plastforurensning i Arktis, er kunnskap om lokale kilder i Arktis like viktig som en forståelse av transportveiene fra tettbefolkede områder lenger sør.

Ved å samarbeide med kinesiske og amerikanske forskergrupper, vil vi også kunne bedre forstå globale plastutslipp samt distribuere toppmoderne metodikk til disse landene.

Utviklingen av masterkurs, feltturer og seminarer i alle involverte land vil bidra til en harmonisert kunnskapsoverføring og danne sterke bånd mellom forskergruppene.

Med manglende data på kilder, utslippsstørrelser og eksponeringer i hele det marine økosystemet, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Vi er i gang med å utveksle metoder for vann, teste nye metoder og undervise studenter (UiT, master- og bachelor nivå). Vi er også i ferd med å ferdigstille planer for en vinterskole for master-, og PhD studenter i Shanghai, Kina, i februar 2019.

Oppdatert: 15.09.2022

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina har 16 publikasjoner ved NILU:

The challenges of opportunistic sampling when comparing prevalence of plastics in diving seabirds: A multi-species example from Norway

Benjaminsen, Stine Charlotte; Dehnhard, Nina; Herzke, Dorte; Johnsen, Arild; Anker-Nilssen, Tycho; Bourgeon, Sophie; Collard, France; Langset, Magdalene; Christensen-Dalsgaard, Signe; Gabrielsen, Geir W.

2024

Fate of Anthropogenic Particles in Arctic Waters around Svalbard

Philipp, Carolin; Collard, France; Husum, Katrine; Herzke, Dorte; Halsband, Claudia; Gabrielsen, Geir Wing; Hallanger, Ingeborg G.

2023

Ingestion of car tire crumb rubber and uptake of associated chemicals by lumpfish (Cyclopterus lumpus)

Hägg, Fanny; Herzke, Dorte; Nikiforov, Vladimir A.; Booth, Andy M.; Sperre, Kristine Hopland; Sørensen, Lisbet; Egeness, Mari Jystad; Halsband, Claudia

2023

Occurrence and backtracking of microplastic mass loads including tire wear particles in northern Atlantic air

Gossmann, Isabel; Herzke, Dorte; Held, Andreas; Schulz, Janina; Nikiforov, Vladimir; Georgi, Christoph; Evangeliou, Nikolaos; Eckhardt, Sabine; Gerdts, Gunnar; Wurl, Oliver; Scholz-Böttcher, Barbara

2023

Implications of Regurgitative Feeding on Plastic Loads in Northern Fulmars (Fulmarus glacialis): A Study from Svalbard

Tulatz, Felix; Gabrielsen, Geir Wing; Bourgeon, Sophie; Herzke, Dorte; Krapp, Rupert; Langset, Magdalene; Neumann, Svenja; Lippold, Anna; Collard, France

2023

Implications of Regurgitative Feeding on Plastic Loads in Northern Fulmars (Fulmarus glacialis): A Study from Svalbard

Tulatz, Felix; Gabrielsen, Geir Wing; Bourgeon, Sophie; Herzke, Dorte; Krapp, Rupert; Langset, Magdalene; Neumann, Svenja; Lippold, Anna; Collard, France

2023

Plastics as a carrier of chemical additives to the Arctic: Possibilities for strategic monitoring across the circumpolar North

Hamilton, Bonnie M.; Baak, Julia E.; Vorkamp, Katrin; Hammer, Sjúrður; Granberg, Maria; Herzke, Dorte; Provencher, Jennifer F.

2023

Plastic burdens in northern fulmars from Svalbard: looking back 25 years

Collard, France; Bangjord, Georg; Herzke, Dorte; Gabrielsen, Geir Wing

2022

Plastic ingestion and associated additives in Faroe Islands chicks of the Northern Fulmar Fulmarus glacialis

Collard, France; Leconte, Simon; Danielsen, Johannis; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Harju, Mikael; Tulatz, Felix; Gabrielsen, Geir Wing; Tarroux, Arnaud

2022

Microplastics in the atmosphere and cryosphere in the circumpolar North: a case for multicompartment monitoring

Hamilton, Bonnie M.; Jantunen, Liisa; Bergmann, Melanie; Vorkamp, Katrin; Aherne, Julian; Magnusson, Kerstin; Herzke, Dorte; Granberg, Maria; Hallanger, Ingeborg G.; Gomiero, Alessio; Peeken, Ilka

2022

Plastic ingestion and associated additives in Faroe Islands chicks of the Northern Fulmar Fulmarus glacialis

Collard, France; Leconte, Simon; Danielsen, Jóhannis; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Harju, Mikael; Tulatz, Felix; Gabrielsen, Geir Wing; Tarroux, Arnaud

2022

First documentation of plastic ingestion in the arctic glaucous gull (Larus hyperboreus)

Benjaminsen, Stine Charlotte; Bourgeon, Sophie; Herzke, Dorte; Ask, Amalie; Collard, France; Gabrielsen, Geir Wing

2022

Oceanic long-range transport of organic additives present in plastic products: an overview

Andrade, Helena; Glüge, Juliane; Herzke, Dorte; Ashta, Narain Maharaj; Nayagar, Shwetha Manohar; Scheringer, Martin

2021

Kan vi resirkulere plast uten å samtidig resirkulere miljøgifter? Det nye NFR-prosjektet PLASTCYC utforsker mulighetene
Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 – og firedobles innen…

Vil overvåke plast i gulp og avføring fra sjøfugler
Framsenteret, Tromsø: Store mengder plast flyter rundt i havet, det meste i form av mikroplast – som ofte havner i magen til sjøfugler. Nå vil…

Plast truer Arktis
Framsenteret, Tromsø: Arktis er i fare og kan lide av negative effekter hvis plast tas opp i næringskjeden, viser en ny forskningsrapport.

Tusenvis av plastbiter er på vei mot Arktis
Marin forsøpling kjenner ingen grenser. Havstrømmer frakter plastsøppel fra hele verden mot Arktis, men vi kan ikke bare skylde på andre. Lokale kilder bidrar også…

NILU analyserer plast for NRK
I programmet «Forbrukerinspektørene» onsdag 12. oktober lurer NRK på om produsentene følger regelverket når det gjelder innhold av bisfenol A (BPA) i forbrukerartikler laget av…