Gå til innhold
Rapport

Instrumentering og innredning av den atmosfærekjemiske forskningsstasjonen på Zeppelin-fjell i Ny-Ålesund.

Braathen, G.O.; Hov, Ø.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 3/89

Utgiver: NILU

År: 1989

ISBN: 82-425-000-3

File: NILU OR 3/89 (pdf)

Sammendrag: Rapporten beskriver et forslag til instrumentering av den atmosfærekjemiske målestasjonen på Zeppelinfjell i Ny-Ålesund på Svalbard. Det tas sikte på permanente målinger av ozon i troposfæren og stratosfæren, og bakkemålinger av NOx, hydrokarboner, halokarboner, klimagasser som CO2, metan, lystgass, og SO2, sulfat og aerosoler.