Gå til innhold
Rapport

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Del A: Systematisk opplegg og metodebeskrivelse.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 73/99

Utgiver: NILU

År: 1999

ISBN: 82-425-1140-3

File: OR 73/99 (pdf, 0.32 MB)

Sammendrag: Det skal gjennomføres en foreløpig vurdering av luftkvaliteten i Norge med referanse i EUs ramme- og Datterdirektiver for luftkvalitet. Hensikten med denne Del A av prosjektet har vært å utarbeide systematikk og metoder for å gjennomføre selve vurderingen. Hvert område eller sone i Norge er klassifisert etter type, utslipp, måledata, spredningsberegninger og annen relevant informasjon. På dette grunnlag er det tillagt en metode for hver sone for bestemmelse/vurdering av luftkvaliteten. Selve vurderingen skal gjennomføres innen 1.7.2000.