Gå til innhold
Rapport

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Del B, Fase 1: Foreløpig vurdering (“grov-vurdering”) for alle aktuelle soner/områder i Norge.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 74/99

Utgiver: NILU

År: 1999

ISBN: 82-425-1141-1

File: OR 74/99 (pdf, 0.36 MB)

Sammendrag: Det skal gjennomføres en foreløpig vurdering av luftkvalitet i Norge med referanse til EUs Ramme- og Datterdirektiver for luftkvalitet. Vurderingen skal gjennomføres innen 01.07.2000 på grunnlag av metoder beskrevet i prosjektets Del A om systematikk og metoder. I denne rapporten er det gjennomført en første grov-vurdering kun basert på tilgjengelige måledata. Som påpekt i rapporten fra prosjektets Del A bør det gjennomføres ytterligere målinger i noen utvalgte tettsteder representative for ulike klimasoner vinteren 1999/2000 for å bedre datagrunnlaget for foreløpig vurdering.