Gå til innhold
Rapport

Rapportering av forurensningstilstanden i Norge etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Forslag til verktøy for rapportering og visualisering av forurensningstilstanden i Norge.

Larssen, S.; Thanh, T.N.; Hagen, L.O.; Endregard, G.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 75/99

Utgiver: NILU

År: 1999

ISBN: 82-425-1143-8

File: OR 75/99 (pdf, 0.33 MB)

Sammendrag: Norge skal etter 2001 årlig rapportere til EU luftforurensningstilstanden i alle soner i landet. Rapporten presenterer et forslag til databasert verktøy som vil effektivisere denne rapporteringen. Verktøyet er GIS-basert, og konseptet er å visualisere tilstanden i sonene ved hjelp av tallverdier og isolinjer på kart, med zooming -mulighet.