Gå til innhold
Rapport

Luftkvalitetskart av NO2 og PM10 for byområdet Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola (Nord-Jæren). Oppsummeringsrapport.

Denby, B.R.; Slørdal, L.H.; Vo, D.T.; Sundvor, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 57/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2630-4

File: NILU OR 57/2013 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten beskriver og presenterer luftkvalitetskart av NO2 og PM10 som er blitt laget for området Nord-Jæren, som innbefatter kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola.