Gå til innhold

Dam Thanh Vo

Senioringeniør

63 89 80 81
480 56 776

Måle- og instrumentteknologi
Kjeller

vtd@nilu.no


Cristin  

Vo Thanh Dam

Bakgrunn:
Master, Geo-Sciences, Universitetet i Oslo
Ingeniør i geologi og miljø, Universitetet i Ho Chi Minh City, Vietnam

Erfaring:
Før 2007, har Dam Thanh Vo en stilling som leder av EQMA Divisjon, Miljøkvalitet , overvåking og vurdering, Ho Chi Minhs miljøvernbyrå (HEPA), divisjonen styrer hele miljøkvalitetsovervåkningssystemet i Ho Chi Minh-byen, inkludert Instrumentvedlikehold og datahåndtering.

Siden august 2007, har han jobbet hos NILU som forsker, med fokus på utslippsinventar på regional og lokal skala; Romlig dataanalyse ved hjelp av ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ModelBuilder; Visualisering av resultater av luftkvalitetsdispersjonsmodellering – ESRI WebAppBuilder.

Dam Thanh Vo har 42 publikasjoner ved NILU:

Air pollution emission inventory using national high-resolution spatial parameters for the Nordic countries and analysis of PM2.5 spatial distribution for road transport and machinery and off-road sectors

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, Niko; Segersson, David; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Thorsteinsson, Throstur; Vo, Dam Thanh; Kuenen, Jeroen; van der Gon, Hugo Denier; Jalkanen, Jukka-Pekka; Brandt, Jørgen; Geels, Camilla

2024

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Utslipp til luft fra Vianode Herøya. Underlag for konsekvensutredning. Revidert rapport .

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag; Solberg, Sverre; Vo, Dam Thanh

2022

Analysis of Member States’ 2021 GHG projections. Submitted under Art 38 (1)(b) of the Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action (EU) 2018/1999.

Schmid, Carmen; Wartecker, Georg; Neier, Henrik; Bouman, Evert; Ebrahimi, Babak; Vo, Dam Thanh; Brook, Rosie; Raoult, Justine; Dauwe, Tom; van Maris, Kelsey; Esparrago, Javier

2021

Spatial distribution of residential wood combustion emissions in the Nordic countries: How well national inventories represent local emissions?

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, Niko; Segersson, David; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Thorsteinsson, Throstur; Niemi, Jarkko V; Vo, Dam Thanh; van der Gon, Hugo A.C. Denier; Brandt, Jørgen; Geels, Camilla

2021

Finnfjord AS. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Vo, Dam Thanh; Tønnesen, Dag

2021

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick

2020

The urban dispersion model EPISODE v10.0 – Part 1: An Eulerian and sub-grid-scale air quality model and its application in Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias

2020

A presentation of the EPISODE urban scale air quality model and its application to Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias

2020

New Nordic emission inventory – Spatial distribution of machinery and residential combustion emission

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, N.; Segersson, David; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M.; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, T.; van der Gon, Hugo Denier; Brandt, J.; Geels, C.

2020

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick

2019

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela

2019

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Comparison of a new emission inventory for the Nordic countries and global inventories

Paunu, V.-V.; Karvosenoja, N.; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M. S.; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, T.; Johansson, L.; Kupiainen, K.; van der Gon, H. Denier; Brandt, J.; Geels, C.

2018

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L.; Sousa Santos, G.; Vo, D. T.; Vogt, M.; Lopez-Aparicio, S.; Denby, B.; Tønnesen, D.; Sundvor, I.; Røen, H. V.; Høiskar, B. A.

2017

Can floating car data help improving traffic emissions estimates?

Castell, N.; Vogt, M.; Thanh, D. Vo, Lopez-Aparicio, S.; Sundvor, I.

2016

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Activity segment 0. Overview of project deliverables and outcomes.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Vo, D.T.; Dauge, F.; Marsteen, L.; Sundseth, K.; Clemetsen, T.; Ødegård, R.; Uddin, N.

2015

Emissions inventory for Dhaka and Chittagong of pollutants PM10, PM2,5, NOx, SOx, and CO.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Ahammad, Sk. S.; Cruz, N.D.; Vo, D.T.

2014

BAPMAN Training Seminar: Advanced air quality management and health impacts. 25 – 29 November 2013, Kjeller, Norway.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Vo, D.T.; Sundseth, K.; Johnsrud, M.; Ahammad, Sk. S.

2014

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L.; Svendby, T.M.; Hak, C.; Solberg, S.; Vo, D.T.; Schneider, P.; Slørdal, L.H.; Castell, N.; Vallejo, I.

2014

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Ambient air pollution screening study in Dhaka 31 January – 15 February 2011.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Schneider, P.; Vo, D.T.; Uddin, N.; Biswas, S.; Saroar, G.; Rana, M.

2011

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Dam Thanh Vo har 42 publikasjoner ved NILU:

Air pollution emission inventory using national high-resolution spatial parameters for the Nordic countries and analysis of PM2.5 spatial distribution for road transport and machinery and off-road sectors

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, Niko; Segersson, David; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Thorsteinsson, Throstur; Vo, Dam Thanh; Kuenen, Jeroen; van der Gon, Hugo Denier; Jalkanen, Jukka-Pekka; Brandt, Jørgen; Geels, Camilla

2024

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Utslipp til luft fra Vianode Herøya. Underlag for konsekvensutredning. Revidert rapport .

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag; Solberg, Sverre; Vo, Dam Thanh

2022

Analysis of Member States’ 2021 GHG projections. Submitted under Art 38 (1)(b) of the Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action (EU) 2018/1999.

Schmid, Carmen; Wartecker, Georg; Neier, Henrik; Bouman, Evert; Ebrahimi, Babak; Vo, Dam Thanh; Brook, Rosie; Raoult, Justine; Dauwe, Tom; van Maris, Kelsey; Esparrago, Javier

2021

Spatial distribution of residential wood combustion emissions in the Nordic countries: How well national inventories represent local emissions?

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, Niko; Segersson, David; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Thorsteinsson, Throstur; Niemi, Jarkko V; Vo, Dam Thanh; van der Gon, Hugo A.C. Denier; Brandt, Jørgen; Geels, Camilla

2021

Finnfjord AS. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Vo, Dam Thanh; Tønnesen, Dag

2021

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick

2020

The urban dispersion model EPISODE v10.0 – Part 1: An Eulerian and sub-grid-scale air quality model and its application in Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias

2020

A presentation of the EPISODE urban scale air quality model and its application to Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias

2020

New Nordic emission inventory – Spatial distribution of machinery and residential combustion emission

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, N.; Segersson, David; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M.; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, T.; van der Gon, Hugo Denier; Brandt, J.; Geels, C.

2020

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick

2019

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela

2019

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Comparison of a new emission inventory for the Nordic countries and global inventories

Paunu, V.-V.; Karvosenoja, N.; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M. S.; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, T.; Johansson, L.; Kupiainen, K.; van der Gon, H. Denier; Brandt, J.; Geels, C.

2018

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L.; Sousa Santos, G.; Vo, D. T.; Vogt, M.; Lopez-Aparicio, S.; Denby, B.; Tønnesen, D.; Sundvor, I.; Røen, H. V.; Høiskar, B. A.

2017

Can floating car data help improving traffic emissions estimates?

Castell, N.; Vogt, M.; Thanh, D. Vo, Lopez-Aparicio, S.; Sundvor, I.

2016

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Activity segment 0. Overview of project deliverables and outcomes.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Vo, D.T.; Dauge, F.; Marsteen, L.; Sundseth, K.; Clemetsen, T.; Ødegård, R.; Uddin, N.

2015

Emissions inventory for Dhaka and Chittagong of pollutants PM10, PM2,5, NOx, SOx, and CO.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Ahammad, Sk. S.; Cruz, N.D.; Vo, D.T.

2014

BAPMAN Training Seminar: Advanced air quality management and health impacts. 25 – 29 November 2013, Kjeller, Norway.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Vo, D.T.; Sundseth, K.; Johnsrud, M.; Ahammad, Sk. S.

2014

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L.; Svendby, T.M.; Hak, C.; Solberg, S.; Vo, D.T.; Schneider, P.; Slørdal, L.H.; Castell, N.; Vallejo, I.

2014

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Ambient air pollution screening study in Dhaka 31 January – 15 February 2011.

Randall, S.; Sivertsen, B.; Schneider, P.; Vo, D.T.; Uddin, N.; Biswas, S.; Saroar, G.; Rana, M.

2011

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført