Gå til innhold
Rapport

Air quality maps of NO2 and PM10 for the region including Stavanger, Sandnes, Randaberg and Sola (Nord-Jæren). Documentation of methodology.

Denby, B.R.; Sundvor, I.; Schneider, P.; Vo, D.T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU TR 01/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2643-4

File: NILU TR 1/2014 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten dokumenterer metodikken som har blitt brukt for å lage luftkvalitetskart av NO2 og PM10 for området Nord-Jæren, som innbefatter kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Denne rapport støtter oppsummeringsrapporten NILU OR 57/2013.