Gå til innhold
Rapport

Multimedia models and observations in concert. A powerful tool to understand and manage organic contaminants.

Krogseth, I.S.; Breivik, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 22/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

File: NILU OR 22/2014 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten oppsummerer resultater fra et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (196191/S30). Det overordnede målet var å forbedre forståelsen av sammenhenger mellom utslipp og eksponering av nye organiske miljøgifter i Norden gjennom studier som kombinerer målinger av nivåer i miljøet med modellering. Det ble fokusert på fire enkelttilfeller (i) sykliske flyktige metylsiloksaner i Oslofjorden, (ii) sykliske flyktige metylsiloksaner på Svalbard (iii) kortkjedede klorparaffiner i nordisk miljø og (iv) risikobasert screening av kommersielle kjemikalier i Norden. Vi introduserer også de viktigste multimedia modelleringsverktøyene som ble brukt i prosjektet. Vi håper at disse verktøyene, som er rettet mot miljøskjebnen til organiske kjemikalier under relevante miljø- og klimabetingelser, kan være til hjelp for miljømyndigheter i Norden som ønsker å forstå og forvalte organiske miljøgifter.