Gå til innhold
Rapport

Methods for estimating air pollutant emissions. PART 1: Review and source of input data.

Lopez-Aparicio, S.; Vogt, M.; Vo, D.T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 10/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2766-0

File: NILU OR 10/2015 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten er en del av utviklingen av Nasjonalt Beregningsverktøy for lokal luftkvalitet (NBV prosjektet). Arbeidet ble fokusert på metoder for å estimere utslipp og identifisere hovedkildene til nødvendige data for utslipp. Denne rapporten presenterer de mest vanlige metodene for å fastslå utslipp og inkluderer anbefalinger for fremtidig forbedring av utslippsberegninger. Hovedformålet med rapporten er å identifisere de mest relevante kildene til utslippsinformasjon og nødvendig krav til utslippsdata for modellering av luftkvalitet i norske byer og tettsteder.