Gå til innhold
Rapport

Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0.

Lopez-Aparicio, S.; Vo, D.T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 35/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2815-5

File: NILU OR 35/2015 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten er en del av et nasjonalt modelleringssystem for lokal luftkvalitet ("Nasjonalt Beregningsverktøy" eller NBV prosjektet). Vi beskriver og dokumenterer utslippsdatabasen som er brukt som baseline i NBV prosjektet (dvs. NBV Utslipp Database v.0) og utslippsberegningene. Denne rapporten presenterer NOX og PM10 utslippsestimater for Bergen, Drammen, Grenland, Oslo, Trondheim og Stavanger, og fordelingen mellom sektorene. Rapporten understreker behovet for oppdatering av utslippsdata. Utviklingen er gjennomført i 2015 og er beskrevet i denne rapporten, og innebærer i) trafikksektoren gjennom utvikling av en applikasjon for å hente data; ii) husholdningssektoren ved å oppdatere utslipp fra vedfyring; og iii) oppdatering av skipsutslipp. De oppdaterte utslippene er NBV_Utlipp_Database v.1, som bedre representerer dagens situasjon, er i overensstemmelse med metodene som brukes for å beregne utslipp og fullfører identifiseringen av huller