Gå til innhold
Rapport

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Strand, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 49/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2737-0

File: NILU OR 49/2014 (pdf)

Sammendrag: Gjeldende tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum fra 2010 er revidert. Årsaken er at grenseverdiene satt i forurensingsforskriften fortsatt brytes i Oslo og Bærum. Denne tiltaksutredningen gir faglige råd om hvilke tiltak som bør iverksettes for at grenseverdiene kan overholdes innen 2020.