Gå til innhold
Rapport

Konsekvenser av utslipp av NOx til luft fra kraftvarmeverk. Vurdering av tre alternativer. Fiborgtangen, Skogn.

Hagen, L. O.; Aarrestad, P. A.; Guerreiro, C.; Reitan, O.; Skjelkvåle, B. L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 32/99

Utgiver: NILU

År: 1999

ISBN: 82-425-1088-1

File: NILU OR 32/99 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkningen av utslipp av NOx til luft på naturmiljøet fra et kraftvarmeverk på Fiborgtangen ved Skogn. Tre alternativer er vurdert: hvert med hhv. ett (2003) og to (2005) aggregater uten rensing av NOx-utslipp. Det er beregnet konsentrasjoner i luft, forsuring av vann og påvirkning av flora og fauna.