Gå til innhold
Rapport

Måling av luftkvalitet ved to sterkt trafikkerte veier i Oslo vinteren 1999/2000.

Hagen, L.O.; Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 32/2000

Utgiver: NILU

År: 2000

ISBN: 82-425-1188-8

File: NILU OR 32/2000 (pdf)

Sammendrag: For 8. vinter på rad er det gjennomført målinger av NO2 og svevestøv (PM2,5 og PM10) nær sterkt trafikkerte veier i Oslo. Denne vinteren ble det også målt CO ved stasjonen i Kirkeveien. Stasjonene var plassert i Kirkeveien ved Schwachs gate og Store Ringvei ved Tåsen. Det ble målt overskridelser av anbefalte luftkvalitetskriterier ved begge stasjonene for NO2, PM2,5 og PM10. Luftkvaliteten ved de to stasjonene for svevestøv, som har veidekkeslitasje på grunn av piggdekk som en viktig kilde, var dårligere enn ved Helsevernetatens bybakgrunnsstasjon Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum. I Kirkeveien økte PM10-nivået til tross for redusert bruk av piggdekk. Dette skyldes i hovedsak tørre og bare veier i store deler av mars, som medførte en rekke dager med høye konsentrasjoner. Ved Tåsen ble luftkvaliteten klart bedre siste vinter. Dette skyldes mindre trafikk etter åpningen av Tåsen-tunnelen.