Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 2151 publikasjoner. Viser side 208 av 216:

Publikasjon  
År  
Kategori

Air Pollution monitoring in Europe - problems and trends. EEA topic report, 1996/26

Larssen, S.; Hagen, L O.

1999

Criteria for EUROAIRNET. The EEA air quality monitoring and information network. EEA Technical Report, 12

Larssen, S.; Sluyter, R.; Helmis, C.

1999

Intensive skogovervåkingsflater. Resultater fra 1998. Aktuelt fra Skogforsk, 5/99

Solberg, S.; Breivik, K.; Tørseth, K.; Aas, W et al.

1999

Surface ozone and crop damage in Norway - Estimates for the year 2010. SFT rapport, 99:05

Tørseth, K.; Hansen, A.; Simpson, D.; Solberg, S.

1999

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Overvåkingsprogram for skogskader. Sammendrag av årsrapporter 1997. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 735/98

Skjelkvåle, B.L. (Red.) Lükewille, A.; Tørseth, K.; Skjelkvåle, B.L.; Traaen, T S.; Stuanes, A.; Abrahamsen, G.; Røsberg, I.; Saksgård, R.; Hesthagen, T.; Halvorsen, G.; Nøst, T.; Schartau, A.K.; Walseng, B.; Fjellheim, A.; Raddum, G.G.; Nellemann, C.; Thomsen, M.G.; Solberg, S.; Berg, I.A.; Breivik, K.; Groeggen, T.; Moshaug, E.; Aamlid, D.

1999

Intensive skogovervåkingsflater. Resultater fra 1997. Aktuelt fra Skogforsk, 5/98

Solberg, S.; Berg, I A.; Breivik, K.; Groeggen, T.; Moshaug, E.; Tørseth, K.

1999

Publikasjon
År
Kategori