Gå til innhold

Maja Nipen

Forsker

63 89 81 74
907 76 138

Miljøkjemi og helse
Kjeller

mni@nilu.no


Cristin  

Maja Nipen

Maja Nipen har 23 publikasjoner ved NILU:

Støv på hjernen – hvor kommer støvet fra/er det farlig?

Nipen, Maja (intervjuobjekt); Cederström, Madeleine (journalist)

2024

Pass deg for hybelkaninene!

Nipen, Maja (intervjuobjekt); Pedersen, Elise; Norheim, Håkon Jonassen (journalister)

2024

Giftige hybelkaniner

Nipen, Maja (intervjuobjekt); Sandberg, Tor (journalist)

2024

Bisphenol Analogues and Alkylphenols in Soil, Terrestrial Biota, and House Dust from an Urban Environment

Nipen, Maja; Skaar, Jøran Solnes; Rostkowski, Pawel; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hanssen, Linda

2023

INQUIRE – Improving Indoor Air Quality and Health: Identification of Chemical and Biological Determinants, their Sources, and Strategies to Promote Healthier Homes in Europe

Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Melymuk, Lisa; Leonards, P.; Wincent, E.; Giorio, C.; Schenk, L.; Theunis, J.; Rostkowski, Pawel

2023

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2022.

Halvorsen, Helene Lunder; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Berglen, Tore Flatlandsmo; Nikiforov, Vladimir; Hartz, William Frederik

2023

Monitoring of POPs and CECs in air at the Zeppelin observatory, Ny-Ålesund

Halvorsen, Helene Lunder; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Nikiforov, Vladimir; Hartz, William Frederik

2023

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2022

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Borgen, Anders; Enge, Ellen Katrin; Nordang, Unni Mette; Bæk, Kine; Nipen, Maja; Harju, Mikael; Hanssen, Linda

2023

Chlorinated paraffins in urban air in Nordic countries

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Nipen, Maja

2023

Development of an Indicator to Reflect the Specificities of Habitat and Ecosystems in Chemical Risk Assessment

Andres, Sandrine; Kotschik, Pia; Malherbe, Laure; Carré, Aurélien; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Halvorsen, Helene Lunder; Balde, Mamadou-Bailo; Nipen, Maja; Arts, Gertie H.; Vuaille, Jeanne; Trier, Xenia

2023

Chlorinated paraffins and dechloranes in free-range chicken eggs and soil around waste disposal sites in Tanzania

Haarr, Ane; Nipen, Maja; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders; Mmochi, Aviti J.; Borgå, Katrine

2023

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2021. Revised report.

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Herzke, Dorte; Borgen, Anders; Enge, Ellen Katrin; Nordang, Unni Mette; Bæk, Kine; Nipen, Maja; Hanssen, Linda

2023

Chemical risk indicator scoping study Scoping study to develop an indicator on the risk of chemicals on ecosystems

Andres, Sandrine; Kotschik, Pia; Malherbe, Laure; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Halvorsen, Helene Lunder; Nipen, Maja; Balde, Mamadou-Bailo; Arts, Gertie; Carré, Aurélien; Vuaille, Jeanne; Trier, Xenia

2022

Emerging Contaminants in Household Chicken Eggs and Soil Around Waste Disposal Sites in Tanzania

Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer; Nipen, Maja; Mmochi, Aviti; Borgå, Katrine

2022

Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund

Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes

2022

Mercury in air and soil on an urban-rural transect in East Africa

Nipen, Maja; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Breivik, Knut; Mmochi, Aviti J; Mwakalapa, Eliezer; Quant, M. Isabel; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Wania, Frank

2022

Increasing Trends of Legacy and Emerging Organic Contaminants in a Dated Sediment Core From East-Africa

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer; Borgen, Anders; Schlabach, Martin; Christensen, Guttorm; Mmochi, Aviti; Breivik, Knut

2022

Increasing Trends of Legacy and Emerging Organic Contaminants in a Dated Sediment Core From East-Africa

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders Røsrud; Schlabach, Martin; Christensen, Guttorm; Mmochi, Aviti John; Breivik, Knut

2022

Spatial trends of chlorinated paraffins and dechloranes in air and soil in a tropical urban, suburban, and rural environment

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Ntapanta, Samwel Moses; Mmochi, Aviti John; Schlabach, Martin; Breivik, Knut

2021

Spatial trends of chlorinated paraffins and dechloranes in soil and air from Tanzania

Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Borgå, Katrine; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Mmochi, Aviti John; Mwakalapa, Eliezer Brown; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Breivik, Knut

2020

Pollution from electronic waste in the physical environment

Nipen, Maja; Borgå, Katrine; Christensen, Guttorm; Haarr, Ane; Mmochi, Aviti John; Mwakalapa, Eliezer Brown; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Breivik, Knut

2019

Spatial and temporal trends in e-waste related organic pollutants in a developing economy – A pilot study

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Borgå, Katrine; Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer Brown; Schlabach, Martin; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Mmochi, Aviti John; Breivik, Knut

2019

Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe (INQUIRE)

INQUIRE har som mål å beskytte folks helse ved å forbedre kvaliteten på innelufta i hjemmene deres. INQUIRE vil gjennomføre felles forskning og innovative tiltak for å redusere antallet og […]

Prosjektperiode: 2022 – 2027

Pågående

Maja Nipen har 23 publikasjoner ved NILU:

Støv på hjernen – hvor kommer støvet fra/er det farlig?

Nipen, Maja (intervjuobjekt); Cederström, Madeleine (journalist)

2024

Pass deg for hybelkaninene!

Nipen, Maja (intervjuobjekt); Pedersen, Elise; Norheim, Håkon Jonassen (journalister)

2024

Giftige hybelkaniner

Nipen, Maja (intervjuobjekt); Sandberg, Tor (journalist)

2024

Bisphenol Analogues and Alkylphenols in Soil, Terrestrial Biota, and House Dust from an Urban Environment

Nipen, Maja; Skaar, Jøran Solnes; Rostkowski, Pawel; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hanssen, Linda

2023

INQUIRE – Improving Indoor Air Quality and Health: Identification of Chemical and Biological Determinants, their Sources, and Strategies to Promote Healthier Homes in Europe

Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Melymuk, Lisa; Leonards, P.; Wincent, E.; Giorio, C.; Schenk, L.; Theunis, J.; Rostkowski, Pawel

2023

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2022.

Halvorsen, Helene Lunder; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Berglen, Tore Flatlandsmo; Nikiforov, Vladimir; Hartz, William Frederik

2023

Monitoring of POPs and CECs in air at the Zeppelin observatory, Ny-Ålesund

Halvorsen, Helene Lunder; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Nikiforov, Vladimir; Hartz, William Frederik

2023

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2022

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Borgen, Anders; Enge, Ellen Katrin; Nordang, Unni Mette; Bæk, Kine; Nipen, Maja; Harju, Mikael; Hanssen, Linda

2023

Chlorinated paraffins in urban air in Nordic countries

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Nipen, Maja

2023

Development of an Indicator to Reflect the Specificities of Habitat and Ecosystems in Chemical Risk Assessment

Andres, Sandrine; Kotschik, Pia; Malherbe, Laure; Carré, Aurélien; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Halvorsen, Helene Lunder; Balde, Mamadou-Bailo; Nipen, Maja; Arts, Gertie H.; Vuaille, Jeanne; Trier, Xenia

2023

Chlorinated paraffins and dechloranes in free-range chicken eggs and soil around waste disposal sites in Tanzania

Haarr, Ane; Nipen, Maja; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders; Mmochi, Aviti J.; Borgå, Katrine

2023

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2021. Revised report.

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Herzke, Dorte; Borgen, Anders; Enge, Ellen Katrin; Nordang, Unni Mette; Bæk, Kine; Nipen, Maja; Hanssen, Linda

2023

Chemical risk indicator scoping study Scoping study to develop an indicator on the risk of chemicals on ecosystems

Andres, Sandrine; Kotschik, Pia; Malherbe, Laure; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Halvorsen, Helene Lunder; Nipen, Maja; Balde, Mamadou-Bailo; Arts, Gertie; Carré, Aurélien; Vuaille, Jeanne; Trier, Xenia

2022

Emerging Contaminants in Household Chicken Eggs and Soil Around Waste Disposal Sites in Tanzania

Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer; Nipen, Maja; Mmochi, Aviti; Borgå, Katrine

2022

Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund

Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes

2022

Mercury in air and soil on an urban-rural transect in East Africa

Nipen, Maja; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Breivik, Knut; Mmochi, Aviti J; Mwakalapa, Eliezer; Quant, M. Isabel; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Wania, Frank

2022

Increasing Trends of Legacy and Emerging Organic Contaminants in a Dated Sediment Core From East-Africa

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer; Borgen, Anders; Schlabach, Martin; Christensen, Guttorm; Mmochi, Aviti; Breivik, Knut

2022

Increasing Trends of Legacy and Emerging Organic Contaminants in a Dated Sediment Core From East-Africa

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders Røsrud; Schlabach, Martin; Christensen, Guttorm; Mmochi, Aviti John; Breivik, Knut

2022

Spatial trends of chlorinated paraffins and dechloranes in air and soil in a tropical urban, suburban, and rural environment

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Ntapanta, Samwel Moses; Mmochi, Aviti John; Schlabach, Martin; Breivik, Knut

2021

Spatial trends of chlorinated paraffins and dechloranes in soil and air from Tanzania

Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Borgå, Katrine; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Mmochi, Aviti John; Mwakalapa, Eliezer Brown; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Breivik, Knut

2020

Pollution from electronic waste in the physical environment

Nipen, Maja; Borgå, Katrine; Christensen, Guttorm; Haarr, Ane; Mmochi, Aviti John; Mwakalapa, Eliezer Brown; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Breivik, Knut

2019

Spatial and temporal trends in e-waste related organic pollutants in a developing economy – A pilot study

Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Borgå, Katrine; Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer Brown; Schlabach, Martin; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Mmochi, Aviti John; Breivik, Knut

2019

Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe (INQUIRE)

INQUIRE har som mål å beskytte folks helse ved å forbedre kvaliteten på innelufta i hjemmene deres. INQUIRE vil gjennomføre felles forskning og innovative tiltak for å redusere antallet og […]

Prosjektperiode: 2022 – 2027

Pågående