Gå til innhold

Sirkulær økonomi

Per i dag finnes det ca. 80 000 kjemikalier på det globale markedet, enten som kjemiske blandinger eller i ulike forbrukerprodukter. Etter hvert som økonomien vokser, vil flere nye kjemiske stoffer introduseres på det globale markedet.

Noen av disse kjemikaliene kan havne i miljøet og potensielt forårsake uønskede helseeffekter for mennesker og økosystemer. For å forstå disse stoffenes skjebne i antroposfæren og miljøet, trenger vi å tilnærme oss problematikken på en systematisk og helhetlig måte.

NILUs ekspertise

  • Ved NILU bruker vi materialflytanalyse (material flow analysis, MFA) kombinert med livsløpsvurdering (life cycle assessment, LCA) for å forstå mer om den antropogene skjebnen til kjemikalier, samt evaluere og vurdere miljøpåvirkningen som følge av vårt forbruk både i en lineær og en sirkulær økonomi.
  • Ved å koble MFA- og LCA-resultater til miljøgiftmodeller  kan vi gi omfattende innsikt i skjebnen til kjemikalier gjennom hele deres livssyklus; fra produksjon til avfall og potensielt ut i miljøet.

Vi benytter denne helhetlige tilnærmingen til å vurdere miljøreguleringer og strategier for kjemikaliehåndtering, samt som informasjonsgrunnlag for beslutningstakere så de kan utforme effektive strategiplaner.

Relaterte prosjekter

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

I vårt nylig finansierte Norsk forskningsråd-prosjekt (PLASTCYC, 303182) ser vi blant annet på strømmen av farlige kjemikalier i plast, via plastprodukters livssyklus. Dette gjør vi for å kunne gi anbefalinger som optimaliserer ressurseffektiviteten og samtidig minimerer resirkuleringen av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi.