Gå til innhold

Miljøgiftmodeller

Miljøgifter utgjør en global trussel for mennesker og miljø da de kan transporteres over lange avstander i produkter, som avfall, samt via luft- og havstrømmer. Høye nivåer kan derfor forekomme langt unna – og lenge etter – miljøgiftene først ble produsert.

Eksempler er høy belastning av noen miljøgifter i Arktis – og i noen fattige deler av verden hvor enkelte typer avfall resirkuleres på primitivt vis.

Rasjonelle tiltak mot miljøgifter krever at man forstår sammenhenger mellom kilder og nivåer (eksponering) for å kunne beskytte mennesker og miljø.

Ved NILU jobbes det med utvikling og anvendelse av matematiske modeller for å forstå og forutsi denne type sammenhenger. Modellene bruker vi til å spore transport av miljøgifter helt fra de ble produsert, gjennom både samfunn og økosystemer og inn i menneskekroppen. Miljøgiftmodelleringen på NILU har særlig fokus på betydningen av atmosfærisk langtransport.

Modellene kan anvendes til mange formål, herunder å forstå miljøgiftmålinger, hvilke kilder og transportveier som dominerer, hvor og når man kan forvente høy miljøgifteksponering og hvor lang tid det tar før miljøgiftene forsvinner. Samlet kan denne forskningen gi nyttig informasjon om hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige.

Målet er at vi gjennom utvikling av modeller også kan avsløre potensielt nye miljøgifter på et langt tidligere tidspunkt enn nå, eventuelt identifisere hvilke typer kjemiske stoffer som ikke bør produseres i det hele tatt.