Gå til innhold

Nye miljøgifter

Nye kjemikalier introduseres stadig på markedet og spres etter hvert i miljøet. Mange av disse forbindelsene har ukjente egenskaper, og det er for lite kunnskap om effekten på mennesker og miljø. NILU samarbeider tett med myndigheter og andre forskningsmiljøer for å identifisere nye problemområder og for å regulere bruk av skadelige kjemikalier.

Forskerne på NILU jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen om tilførsler, forekomst, skjebne i miljøet samt helse- og miljøeffekter av nye miljøgifter. NILU bruker forskjellige massespektroskopiske metoder for analyse av klassiske og nye miljøgifter, og bruker suspekt og non-target screening metoder for å påvise ukjente eller hittil neglisjert stoffer.

Utvikling av nye analysemetoder er helt sentralt i arbeidet med bestemmelse av nye miljøgifter, i tillegg benytter vi blant annet ulike modellverktøy for å forstå og forutsi miljøskjebnen til disse stoffene.

Stadig nye kjemikalier tas i bruk for å gi oss smartere og bedre produkter. Men selv om formålet er godt, kan stoffene som utvikles i dag være fremtidens miljøgifter. Et mindretall stoffer kan dessuten utgjøre en fare for mennesker og miljø. Dersom man skal nå visjonen om en giftfri framtid, er det viktig å identifisere gjenværende stoffer man hittil ikke har vært oppmerksomme på, men som kan utgjøre en risiko.