Gå til innhold

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

Prosjektdetaljer

Webside: https://iflink.nilu.no/

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2019–2021

Oppdragsgiver: NILU (118108), Norges forskningsråd (284931)

Ansvarlig institusjon: NILU

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorer.

Mange kommuner i Norge vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonen med innbyggerne sine. Men stasjonære målestasjoner er dyre i anskaffelse og drift, så det er ikke mange av dem i norske byer.

Alternativet er dermed enklere og billigere luftkvalitetssensorer, som er forholdsvis lett tilgjengelig fra flere leverandører. Utfordringen er at det foreløpig er mye usikkerhet knyttet til datakvaliteten fra disse sensorene. I tillegg kreves det gode kommunikasjons- og databaseløsninger for å kunne sette sammen informasjon fra flere sensorer og slik gi et godt bilde av luftkvalitetssituasjonen i sanntid.

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorene. Det skal også etableres en åpen teknologiløsning som kan ta imot og kvalitetssikre data fra en rekke ulike typer luftkvalitetssensorer, så kommuner og andre kan hente ut luftkvalitetsdata av tilstrekkelig kvalitet.

Tanken er at alle som ønsker det skal kunne bruke iFLINK-prosjektets funn og teknologi til å utvikle sanntidstjenester forbundet med luftkvalitet, klimaendringer eller støyforurensning. Kommunene er viktige støttespillere og partnere i prosjektet, og i første omgang skal det opprettes pilotprosjekter i fem deltakende kommuner; Oslo (prosjektleder), Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand. Vi ønsker så å utvide tjenestene til enda flere kommuner.

Oppdatert: 28.11.2022

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner har 16 publikasjoner ved NILU:

Deployment and Evaluation of a Network of Open Low-Cost Air Quality Sensor Systems

Schneider, Philipp; Vogt, Matthias; Haugen, Rolf; Hassani, Amirhossein; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Bartonova, Alena

2023

An update on low-cost sensors for the measurement of atmospheric composition

Peltier, Richard E.; Castell, Nuria; Clements, Andrea L.; Dye, Tim; Hüglin, Christoph; Kroll, Jesse H.; Lung, Shih-Chun Candice; Ning, Zhi; Parsons, Matthew; Penza, Michèle; Reisen, Fabienne; Scheidemesser, Erika von; Arfire, Adrian; Boso, Àlex; Fu, Qingyan; Hagan, David; Henshaw, Geoff; Jayaratne, Rohan; Jones, Roderic; Kelly, Kerry; Kilaru, Vasu; Mead, Iq; Morawska, Lidia; Papale, Dario; Polidori, Andrea; Querol, Xavier; Seddon, Jessica; Schneider, Philipp; Tarasova, Oksana; Yu, Alfred LC; Zellweger, Christoph

2021

Toward a unified terminology of processing levels for low-cost air-quality sensors

Schneider, Philipp; Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Gerboles, Michel; Hagler, Gayle S. W.; Huglin, Christoph; Jones, Roderic L.; Khan, Sean; Lewis, Alastair C.; Mijling, Bas; Müller, Michael; Penza, Michele; Spinelle, Laurent; Stacey, Brian; Vogt, Matthias; Wesseling, Joost; Williams, Ronald W.

2020

Mapping urban air quality using low-cost sensor networks

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena

2020

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Citizens and sensors for air quality. NILU’s activities 2012-2019.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp

2019

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

2019

Toward a Unified Terminology of Processing Levels for Low-Cost Air-Quality Sensors

Schneider, Philipp; Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Gerboles, Michel; Hagler, Gayle S. W.; Huglin, C.; Jones, Roderic L.; Khan, Sean; Lewis, Alastair C.; Mijling, Bas; Müller, Michael; Penza, Michèle; Spinelle, Laurent; Stacey, Brian; Vogt, Matthias; Wesseling, Joost; Williams, Ronald W.

2019

Using low-cost air quality sensors for personal exposure assessment

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena

2018

Mapping urban air quality using a network of low-cost sensors: A data assimilation approach

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Lahoz, William A.

2018