Gå til innhold

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

Prosjektdetaljer

Webside: https://co.citi-sense.eu/

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2012–2016

Oppdragsgiver: EU (308524)

Ansvarlig institusjon: NILU

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og inneklima i skoler.

Prosjektet skapte såkalte «Citizens’ Observatories» (folkeobservatorier), et samskapingskonsept som setter innbyggerne i stand til å påvirke samfunnets politikere og beslutningstakere. Flere nye teknologier (mikrosensorer, mobile applikasjoner og kommunikasjonsløsninger) ble tatt i bruk for å muliggjøre dette.

CITI-SENSEs  folkeobservatoriekonsept fulgte kjeden «sensorer-plattformer-produkter-brukere». Den innebærer følgende elementer: teknologier for å gjennomføre overvåkning av store geografiske områder (sensorer); informasjons- og kommunikasjonsteknologier (plattform); informasjonsprodukter og tjenester (produkter); og befolkningen som var involvert i både overvåkning og samfunnsavgjørelser (brukere). Dette førte til følgende resultater:

  • Studier av motivasjon og barrierer for innbyggernes involvering i miljørelaterte beslutninger
  • Utvikling av verktøy for at innbyggerne kunne overvåke sitt urbane nærmiljø
  • Utplassering av lavkostnadssensorer og innovative metoder for datafusjon og andre vitenskapelige analyser
  • Kombinasjon av ny sensorteknologi, IKT skyplattform med Tingenes Internett, Stordata og applikasjonstjenester samt metoder innen deltakelse ved utvikling av produkter og tjenester.

For å demonstrere prosjektets konsept og evner i relasjon til folkeobservatorier, etablerte og driftet vi i over seks måneder det største sensornettverket for luftkvalitet noensinne.

  • Det bestod av 324 sensorenheter som ble plassert over hele Europa.
  • Vi involverte nesten 400 innbyggere i ni byer for å teste personlige sensorer utviklet i prosjektet.
  • Vi etablerte 24 individuelle folkeobservatorier (8 for uteluft, 12 for inneklima i skoler og 4 for personlig komfort i det offentlige rom) i 9 byer over hele Europa: Barcelona (ES), Belgrad (RS), Edinburgh (UK), Haifa (IL), Ljubljana (SI), Oslo (NO), Ostrava (CZ), Wien (A) og Vitoria-Gasteiz (ES).
  • Vi inkluderte innbyggere i fellesskap til å lage sensorer, visualiseringsløsninger og andre verktøy som ble brukt i prosjektet.
  • Vår mobilapplikasjon for å rapportere egen oppfatning av luftkvalitet ble lastet ned og brukt aktivt av mer enn 1200 personer. Ved hjelp av vårt sensornettverk og andre observasjonsverktøy klarte vi å samle inn over 9,4 millioner observasjoner i løpet av prosjektets siste år.

Hver beslutning bør ha mennesker i fokus. Vi har utviklet og testet metoder innen deltakelse for hvert folkeobservatorie. Vi har samlet inn befolkningens tilbakemeldinger om miljørelaterte utfordringer gjennom spørreskjemaer, inngående fokusgruppediskusjoner og intervjuer. Vi har også samlet inn tilbakemeldinger om våre verktøy og tjenester. Resultatene har også hjulpet våre prosjektpartnere til å forbedre sine produkter og tjenester. Vi har skapt en oversikt over lessons learned som kan støtte lignende initiativer innen folkeobservatorier og folkeforskning. Prosjektets produkter og tjenester er fortsatt tilgjengelige gjennom Citizens’ Observatories Web Portal (http://co.citi-sense.eu).

CITI-SENSE opererte innen et åpent og kollaborativt rammeverk sammen med andre prosjekter som fikk støtte fra EU gjennom samme utlysningen. Metoder og standarder for arkivering av data, oppdagelse og tilgang innenfor GEOSS sitt rammeverk er koherent med initiativer som for eksempel GEO, INSPIRE og GMES. CITI-SENSE gjorde også informasjon fra folkeobservatorier tilgjengelig gjennom GEOSS-infrastrukturen.

NILU ledet prosjektet og arbeidspakken for Citizens’ Observatories. NILU ledet også folkeobservatoriene for luftkvalitet i Oslo og for inneklima i skoler.

Utvalgte publikasjoner før 2018:

Oslo Citizens’ Observatory. Results from the Oslo Empowerment Initiative as part of the CITI-SENSE project.

Castell, N. & Grossberndt, S.
2017
Rapport/avhandling

CITI-SENSE. Final report on methodology. Deliverable 6.4, Work Package 6.

Fredriksen, M., Bartonova, A., Kruzevic, Z., Kobernus, M., Liu, H.-Y., Santiago, L., Schneider, P., & Tamilin, A.
2016
Rapport/avhandling

CITI-SENSE. Citizens’ observatories – version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (Ed.) Bartonova, A., Berre, A., Broday, D., Castell, N., Cole-Hunter, T., Fredriksen, M.F., Grossberndt, S., Høiskar, B.A., Holøs, S.B., Kobernus, M., Keune, H., Liu, H.-Y., Robinson, J., Santiago, L., & Soloaga, I..A.
2015
Rapport/avhandling

Oppdatert: 15.09.2022

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk har 21 publikasjoner ved NILU:

Low-Processing Data Enrichment and Calibration for PM2.5 Low-Cost Sensors

Stojanović, Danka B.; Kleut, Duška N.; Davidović, Miloš D.; De Vito, Saverio; Jovasević-Stojanović, Milena V.; Bartonova, Alena; Lepioufle, Jean-Marie

2023

Public Perception of Urban Air Quality Using Volunteered Geographic Information Services

Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Castell, Nuria; Syropoulou, Panagiota; Bartonova, Alena

2020

On the robustness of field calibration for smart air quality monitors

De Vito, Saverio; Esposito, Elena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Bartonova, Alena

2020

Measurements of Oxidative Potential of Particulate Matter at Belgrade Tunnel; Comparison of BPEAnit, DTT and DCFH Assay

Jovanovic, Maja; Savic, Jasmina; Salimi, Farhad; Stevanovic, Svetlana; Brown, Reece A.; Jovasevic-Stojanovic, Milena; Manojlovic, Dragan; Bartonova, Alena; Bottle, Steven; Ristovski, Zoran

2019

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Air pollution: can subjective perception be related to objective measures?

Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Castell, Nuria

2019

Citizens and sensors for air quality. NILU’s activities 2012-2019.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp

2019

Urban Air Quality Perception

Grossberndt, Sonja; Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Schneider, Philipp; Bartonova, Alena

2019

Using low-cost air quality sensors for personal exposure assessment

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena

2018

Mapping urban air quality using a network of low-cost sensors: A data assimilation approach

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Lahoz, William A.

2018

Assessment of air quality microsensors versus reference methods: The EuNetAir Joint Exercise – Part II

Borrego, Carlos; Ginja, Joao; Coutinho, Miguel; Ribeiro, Clara; Karatzas, Kostas; Sioumis, Th.; Katsifarakis, Nikos; Konstantinidis, Konstantinos; De Vito, Saverio; Esposito, Elena; Salvato, Maria; Smith, Paul D.; Andre, Nicolas; Gerard, Pierre; Francis, Laurent Alain; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Viana, Mar; Minguillón, María Cruz; Reimringer, Wolfhard; Otjes, Rene; von Sicard, Oliver; Pohle, Roland; Elen, Bart; Suriano, Domenico; Pfister, Valerio; Prato, Mario; Dipinto, S.; Penza, Michèle

2018

Assessing the Relocation Robustness of on Field Calibrations for Air Quality Monitoring Devices

Esposito, E; Salvato, M; De Vito, S.; Fattoruso, G; Castell, Nuria; Karatzas, K.; Francia, G Di

2018

Applications of low-cost sensing technologies for air quality monitoring and exposure assessment: How far have they gone?

Morawska, Lidia; Thai, Phong K.; Liu, Xiaoting; Asumadu-Sakyi, Akwasi; Ayoko, Godwin; Bartonova, Alena; Bedini, Andrea; Chai, Fahe; Christensen, Bryce; Dunbabin, Matthew; Gao, Jian; Hagler, Gayle S. W.; Jayaratne, Rohan; Kumar, Prashant; Lau, Alexis K. H.; Louie, Peter K. K.; Mazaheri, Mandana; Ning, Zhi; Motta, Nunzio; Mullins, Ben; Rahman, Md Mahmudur; Ristovski, Zoran; Shafiei, Mahnaz; Tjondronegoro, Dian; Westerdahl, Dane; Williams, Ron

2018

CITI-SENSE Citizens’ Observatories Architecture

Liu, Hai-Ying; Berre, Arne- Jørgen; Kobernus, Michael John; Fredriksen, Mirjam; Rombouts, Richard; Tamlin, Andrei; Cole-Hunter, Tom; Santiago, Leonardo; Bartonova, Alena

2018

A network of low-cost air quality sensors and its use for mapping urban air quality

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Vogt, Matthias; Lahoz, William A.; Bartonova, Alena

2018

Localized real-time information on outdoor air quality at kindergartens in Oslo, Norway using low-cost sensor nodes

Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

2018

Node-to-node field calibration of wireless distributed air pollution sensor network

Kizel, Fadi; Etzion, Yael; Shafran-Nathan, Rakefet; Levy, Ilan; Fishbain, Barak; Bartonova, Alena; Broday, David M.

2018