Gå til innhold

Mirjam F. Fredriksen

Senior systemutvikler

63 89 81 17

Digitale teknologier
Kjeller

mff@nilu.no


Cristin  

Mirjam F. Fredriksen

Mirjam F. Fredriksen har 30 publikasjoner ved NILU:

Between man and technology: adressing IAQ in Norwegian schools

Bartonova, Alena; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Implementing Citizen Science in Primary Schools: Engaging Young Children in Monitoring Air Pollution

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Skaar, Jøran Solnes; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Ren luft for alle. ExtraStiftelsen project 2019/HE1-263918.

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Introducing citizen science air quality monitoring projects in elementary schools in Norway

Castell, Nuria; Gray, Laura; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Public Perception of Urban Air Quality Using Volunteered Geographic Information Services

Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Castell, Nuria; Syropoulou, Panagiota; Bartonova, Alena

2020

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Citizens and sensors for air quality. NILU’s activities 2012-2019.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp

2019

Air quality and public perception in Belgrade

Jovasevic-Stojanovic, Milena; Davidovic, Milos; Lazovic, Ivan; Zivkovic, M.; Topalovic, Dusan; Jovanovic, Maja; Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Liu, Hai-Ying; Bartonova, Alena

2019

Urban Air Quality Perception

Grossberndt, Sonja; Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Schneider, Philipp; Bartonova, Alena

2019

CITI-SENSE Citizens’ Observatories Architecture

Liu, Hai-Ying; Berre, Arne- Jørgen; Kobernus, Michael John; Fredriksen, Mirjam; Rombouts, Richard; Tamlin, Andrei; Cole-Hunter, Tom; Santiago, Leonardo; Bartonova, Alena

2018

Localized real-time information on outdoor air quality at kindergartens in Oslo, Norway using low-cost sensor nodes

Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

2018

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A.; Castell, N.; Dauge, F. R.; Fredriksen, M. F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B. A. K.; Lahoz, W.; Liu, H. Y.; Schneider, S.

2017

Public empowerment in air quality monitoring. A critical example.

Grossberndt, S.; Castell, N.; Fredriksen, M.; Bartonova, A.

2017

CITI-SENSE. Final report on methodology. Deliverable 6.4, Work Package 6.

Fredriksen, M.; Bartonova, A.; Kruzevic, Z.; Kobernus, M.; Liu, H.-Y.; Santiago, L.; Schneider, P.; Tamilin, A.

2016

CITI-SENSE Citizens’ Observatory products and tools for air quality studies in cities.

Stojanovic, M.J. Liu, H.-Y.; Berre, A.; Fredriksen, M.F.; Kobernus, M.; Davidovic, M.; Topalovic, D.; CITI-SENSE consortium, Bartonova, A.

2016

Citizens and air quality: do the information supply and demand match?

Bartonova, A.; Grossberndt, S.; Castell, N.; Schneider, P.; Lahoz, W.; Fredriksen, M.; Liu, H.-Y.; Citi-Sense Consortium, Keune, H.

2016

CITI-SENSE Citizen observatory for air quality – Collected data and reusable software and tools.

Bartonova, A.; Liu, H.-Y.; Fredriksen, M.; Berre, A.J.; Citi-Sense consortium.

2016

CITI-SENSE Citizens’ observatories toolbox – developer’s perspective.

Fredriksen, M.F.; Liu, H.-Y.; Berre, A.; CITI-SENSE consortium.

2016

Public air quality information and perception in eight cities: the CITI-SENSE empowerment initiative.

Cole-Hunter, T.; Berre, A.; Castell, N.; Fredriksen, M.F.; Robinson, J.; Santiago, L.; Lahoz, W.; Liu, H.-Y.; Martinez, T.; Schneider, P.; CITI-SENSE consortium, Aivalioti, S.; Grossberndt, S.; Keune, H.; Hurley, F.; Nieuwenhuijsen, M.; Bartonova, A.

2016

CITI-SENSE Citizens’ observatories toolbox – user’s perspective.

Liu, H.-Y.; Berre, A.; Fredriksen, M.F.; Kobernus, M.J.; CITI-SENSE consortium, Bartonova, A.

2016

CityAir app: Mapping air-quality perception using people as sensors.

Castell, N.; Fredriksen, M.; Cole-Hunter, T.; Robinson, J.; Keune, H.; Nieuwenhuijsen, M.; Bartonova, A.

2016

CITI-SENSE. Citizens’ observatories – version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (eds.) Bartonova, A.; Berre, A.; Broday, D.; Castell, N.; Cole-Hunter, T.; Fredriksen, M.F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B.A.; Holøs, S.B.; Kobernus, M.; Keune, H.; Liu, H.-Y.; Robinson, J.; Santiago, L.; Soloaga, I.A.

2015

CITI-SENSE observatory architecture.

Liu, H.-Y.; Berre, A.J.; Fredriksen, M.; Rombouts, R.; Tamlin, A.; Cole-Hunter, T.; Santiago, L.; Bartanova, A.

2015

CITI-SENSE: Citizens’ observatories for air quality – products and services.

Liu, H.-Y.; Grossberndt, S.; Berre, A.J.; Cole-Hunter, T.; Aivalioti, S.; Fredriksen, M.F.; Schneider, P.; Moreno, J.; Bartonova, A.; CITI-SENSE consortium.

2015

Big data processing and apps for citizens’ observatories – the CITI-SENSE approach.

Berre, A.J.; Fredriksen, M.; Rombouts, R.; Liu, H.-Y.; Ferry, N.

2015

Making visible the invisible: communicating air quality.

Castell, N.; Noll, J.; Fayyad, S.; Fredriksen, M.F.; Schneider, P.; Liu, H.-Y.; Lahoz, W.

2015

Citi-Sense-MOB: Monitoring air quality on mobile platforms.

Castell, N.; Berre, A.; Dauge, F.R.; Fredriksen, M.F.; Gandal, R.; Kobernus, M.; Noll, J.

2013

Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer (SmartFood)

"Dyrk din egen mat i korridoren i blokka der du bor, samtidig som du reduserer klimagassutslipp, matavfall, energi- og transportkostnader! Forbedre helsen ved å endre spisevaner og engasjere deg mer […]

Prosjektperiode: 2021 – 2024

Pågående

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

“SensEURcity” -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført

Mirjam F. Fredriksen har 30 publikasjoner ved NILU:

Between man and technology: adressing IAQ in Norwegian schools

Bartonova, Alena; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Implementing Citizen Science in Primary Schools: Engaging Young Children in Monitoring Air Pollution

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Skaar, Jøran Solnes; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Ren luft for alle. ExtraStiftelsen project 2019/HE1-263918.

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Introducing citizen science air quality monitoring projects in elementary schools in Norway

Castell, Nuria; Gray, Laura; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Public Perception of Urban Air Quality Using Volunteered Geographic Information Services

Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Castell, Nuria; Syropoulou, Panagiota; Bartonova, Alena

2020

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Citizens and sensors for air quality. NILU’s activities 2012-2019.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp

2019

Air quality and public perception in Belgrade

Jovasevic-Stojanovic, Milena; Davidovic, Milos; Lazovic, Ivan; Zivkovic, M.; Topalovic, Dusan; Jovanovic, Maja; Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Liu, Hai-Ying; Bartonova, Alena

2019

Urban Air Quality Perception

Grossberndt, Sonja; Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Schneider, Philipp; Bartonova, Alena

2019

CITI-SENSE Citizens’ Observatories Architecture

Liu, Hai-Ying; Berre, Arne- Jørgen; Kobernus, Michael John; Fredriksen, Mirjam; Rombouts, Richard; Tamlin, Andrei; Cole-Hunter, Tom; Santiago, Leonardo; Bartonova, Alena

2018

Localized real-time information on outdoor air quality at kindergartens in Oslo, Norway using low-cost sensor nodes

Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

2018

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A.; Castell, N.; Dauge, F. R.; Fredriksen, M. F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B. A. K.; Lahoz, W.; Liu, H. Y.; Schneider, S.

2017

Public empowerment in air quality monitoring. A critical example.

Grossberndt, S.; Castell, N.; Fredriksen, M.; Bartonova, A.

2017

CITI-SENSE. Final report on methodology. Deliverable 6.4, Work Package 6.

Fredriksen, M.; Bartonova, A.; Kruzevic, Z.; Kobernus, M.; Liu, H.-Y.; Santiago, L.; Schneider, P.; Tamilin, A.

2016

CITI-SENSE Citizens’ Observatory products and tools for air quality studies in cities.

Stojanovic, M.J. Liu, H.-Y.; Berre, A.; Fredriksen, M.F.; Kobernus, M.; Davidovic, M.; Topalovic, D.; CITI-SENSE consortium, Bartonova, A.

2016

Citizens and air quality: do the information supply and demand match?

Bartonova, A.; Grossberndt, S.; Castell, N.; Schneider, P.; Lahoz, W.; Fredriksen, M.; Liu, H.-Y.; Citi-Sense Consortium, Keune, H.

2016

CITI-SENSE Citizen observatory for air quality – Collected data and reusable software and tools.

Bartonova, A.; Liu, H.-Y.; Fredriksen, M.; Berre, A.J.; Citi-Sense consortium.

2016

CITI-SENSE Citizens’ observatories toolbox – developer’s perspective.

Fredriksen, M.F.; Liu, H.-Y.; Berre, A.; CITI-SENSE consortium.

2016

Public air quality information and perception in eight cities: the CITI-SENSE empowerment initiative.

Cole-Hunter, T.; Berre, A.; Castell, N.; Fredriksen, M.F.; Robinson, J.; Santiago, L.; Lahoz, W.; Liu, H.-Y.; Martinez, T.; Schneider, P.; CITI-SENSE consortium, Aivalioti, S.; Grossberndt, S.; Keune, H.; Hurley, F.; Nieuwenhuijsen, M.; Bartonova, A.

2016

CITI-SENSE Citizens’ observatories toolbox – user’s perspective.

Liu, H.-Y.; Berre, A.; Fredriksen, M.F.; Kobernus, M.J.; CITI-SENSE consortium, Bartonova, A.

2016

CityAir app: Mapping air-quality perception using people as sensors.

Castell, N.; Fredriksen, M.; Cole-Hunter, T.; Robinson, J.; Keune, H.; Nieuwenhuijsen, M.; Bartonova, A.

2016

CITI-SENSE. Citizens’ observatories – version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (eds.) Bartonova, A.; Berre, A.; Broday, D.; Castell, N.; Cole-Hunter, T.; Fredriksen, M.F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B.A.; Holøs, S.B.; Kobernus, M.; Keune, H.; Liu, H.-Y.; Robinson, J.; Santiago, L.; Soloaga, I.A.

2015

CITI-SENSE observatory architecture.

Liu, H.-Y.; Berre, A.J.; Fredriksen, M.; Rombouts, R.; Tamlin, A.; Cole-Hunter, T.; Santiago, L.; Bartanova, A.

2015

CITI-SENSE: Citizens’ observatories for air quality – products and services.

Liu, H.-Y.; Grossberndt, S.; Berre, A.J.; Cole-Hunter, T.; Aivalioti, S.; Fredriksen, M.F.; Schneider, P.; Moreno, J.; Bartonova, A.; CITI-SENSE consortium.

2015

Big data processing and apps for citizens’ observatories – the CITI-SENSE approach.

Berre, A.J.; Fredriksen, M.; Rombouts, R.; Liu, H.-Y.; Ferry, N.

2015

Making visible the invisible: communicating air quality.

Castell, N.; Noll, J.; Fayyad, S.; Fredriksen, M.F.; Schneider, P.; Liu, H.-Y.; Lahoz, W.

2015

Citi-Sense-MOB: Monitoring air quality on mobile platforms.

Castell, N.; Berre, A.; Dauge, F.R.; Fredriksen, M.F.; Gandal, R.; Kobernus, M.; Noll, J.

2013

Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer (SmartFood)

"Dyrk din egen mat i korridoren i blokka der du bor, samtidig som du reduserer klimagassutslipp, matavfall, energi- og transportkostnader! Forbedre helsen ved å endre spisevaner og engasjere deg mer […]

Prosjektperiode: 2021 – 2024

Pågående

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

“SensEURcity” -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført