Gå til innhold

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Drammen, Ypsilon bro
Foto: Colourbox
Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2022–2023

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Asplan Viak AS

NILU har utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune i samarbeid med Asplan Viak AS.

Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Drammen ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for svevestøv (PM10 og PM2,5) for Dagens situasjon 2021 og Referansesituasjonen 2030 og for 2030 med tiltak rettet mot svevestøv.

Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med Drammen kommune, Statens vegvesen og Viken fylkeskommune, er det foreslått en revidert handlingsplan som skal behandles politisk.

Se lenke til rapporten nedenfor.
Se rapporter fra flere tiltaksutredninger her.

Oppdatert: 13.06.2024

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen har 1 publikasjon ved NILU:

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

2023