Gå til innhold

Torleif Weydahl

Seniorforsker

63 89 80 72

920 45 222

By og industri

Kjeller

tow@nilu.no

Torleif_Weydahl

Torleif Weydahl har 32 publikasjoner ved NILU:

Vurdering av miljøgifter i kanaliserte utslipp til luft ved Metallco NMF

Weydahl, Torleif; Halvorsen, Helene Lunder; Heimstad, Eldbjørg Sofie

2023

Støv – hva er det og hvordan måler vi det?

Weydahl, Torleif; Hak, Claudia

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Walker, Sam-Erik; Høyem, Harald

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Sentinel-5P based NOx emissions from large combustion plants for comparison with and possibly QA/QC of E-PRTR emissions

Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Hamer, Paul David; Tarrasón, Leonor; Weydahl, Torleif; Antognazza, Frederico

2022

Utslippsberegninger med NERVE – Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust-Modellen

Grythe, Henrik; Weydahl, Torleif; Lopez-Aparicio, Susana

2022

Air Quality Plans and Measures. Analysis of data submitted from 2014 to 2020.

Sousa Santos, Gabriela; Clemetsen, Tore; Weydahl, Torleif; Guerreiro, Cristina

2021

Diffuse utslipp ved lossing ved Boliden. Metodeutvikling og resultat.

Grythe, Henrik; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Bäcklund, Are; Weydahl, Torleif

2021

Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26

Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif

2021

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick

2020

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick

2020

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

EEA-33 Industrial Emissions Country Profiles. Methodology report. Updated July 2020.

Weydahl, Torleif; Young, Katrina; Hampshire, Kathryn; Goodwin, Justin; Granger, Marthe; Zeiger, Bastian

2020

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick

2019

Amine based CO2 capture at Melkøya. Modelling of nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, Dag; Svendby, Tove Marit; Weydahl, Torleif

2019

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André

2018

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

2018

Diffuse utslipp av støv fra LKAB Narvik

NILU har på oppdrag fra LKAB Norge AS utført utslipps- og spredningsberegninger for samlet utslipp fra punktkilder og diffuse kilder fra anlegget i Narvik. Formålet med prosjektet var å utarbeide […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Spredningsberegninger av utslipp til luft ved Årdal Metallverk

NILU har studert effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk ved hjelp av beregninger og målinger siden tidlig på 1970-tallet. I dette prosjektet er det beregnet bakkekonsentrasjoner for SO2, […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Boliden – beregninger av diffuse utslipp (Boliden)

Diffuse utslipp fra losseaktivitet av sinkkonsentrat ved Eitrheimsvågen ved Sørfjorden i Odda (Vestland) har blitt kvantifisert gjennom invers («baklengs») modellering. 11 avsetningsprøvetagere ble utplassert i litt over seks måneder fordelt […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Torleif Weydahl har 32 publikasjoner ved NILU:

Vurdering av miljøgifter i kanaliserte utslipp til luft ved Metallco NMF

Weydahl, Torleif; Halvorsen, Helene Lunder; Heimstad, Eldbjørg Sofie

2023

Støv – hva er det og hvordan måler vi det?

Weydahl, Torleif; Hak, Claudia

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Walker, Sam-Erik; Høyem, Harald

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Sentinel-5P based NOx emissions from large combustion plants for comparison with and possibly QA/QC of E-PRTR emissions

Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Hamer, Paul David; Tarrasón, Leonor; Weydahl, Torleif; Antognazza, Frederico

2022

Utslippsberegninger med NERVE – Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust-Modellen

Grythe, Henrik; Weydahl, Torleif; Lopez-Aparicio, Susana

2022

Air Quality Plans and Measures. Analysis of data submitted from 2014 to 2020.

Sousa Santos, Gabriela; Clemetsen, Tore; Weydahl, Torleif; Guerreiro, Cristina

2021

Diffuse utslipp ved lossing ved Boliden. Metodeutvikling og resultat.

Grythe, Henrik; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Bäcklund, Are; Weydahl, Torleif

2021

Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26

Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif

2021

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick

2020

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick

2020

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

EEA-33 Industrial Emissions Country Profiles. Methodology report. Updated July 2020.

Weydahl, Torleif; Young, Katrina; Hampshire, Kathryn; Goodwin, Justin; Granger, Marthe; Zeiger, Bastian

2020

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick

2019

Amine based CO2 capture at Melkøya. Modelling of nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, Dag; Svendby, Tove Marit; Weydahl, Torleif

2019

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André

2018

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

2018

Diffuse utslipp av støv fra LKAB Narvik

NILU har på oppdrag fra LKAB Norge AS utført utslipps- og spredningsberegninger for samlet utslipp fra punktkilder og diffuse kilder fra anlegget i Narvik. Formålet med prosjektet var å utarbeide […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Spredningsberegninger av utslipp til luft ved Årdal Metallverk

NILU har studert effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk ved hjelp av beregninger og målinger siden tidlig på 1970-tallet. I dette prosjektet er det beregnet bakkekonsentrasjoner for SO2, […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Boliden – beregninger av diffuse utslipp (Boliden)

Diffuse utslipp fra losseaktivitet av sinkkonsentrat ved Eitrheimsvågen ved Sørfjorden i Odda (Vestland) har blitt kvantifisert gjennom invers («baklengs») modellering. 11 avsetningsprøvetagere ble utplassert i litt over seks måneder fordelt […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført