Gå til innhold
Rapport

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 27/2022

Utgiver: NILU

År: 2022

ISBN: 978-82-425-3100-1

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3013704

Sammendrag:
Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Bergen med handlings- og beredskapsplan skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen kommune ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO 2 for Dagens situasjon 2019 og Referansesituasjonen 2030 med eksisterende og eventuelle nye tiltak. Utredningen vurderer effekten som tiltakene har for å overholde krav, men ser også på muligheten for ytterligere reduksjon i henhold til anbefalingene til helsemyndighetene. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver og referansegruppen, er det foreslått en revidert handlings- og beredskapsplan som skal behandles politisk.