Gå til innhold
Rapport

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 2/2023

Utgiver: NILU

År: 2023

ISBN: 978-82-425-3111-7

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3049111

Sammendrag:
NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Finnfjord AS sitt smelteverk ved Finnsnes. Bakgrunnen er oppdaterte krav fra Miljødirektoratet. Fokus i studien er på NOx, SO2 og støv/partikler. Det er utført lokale spredningsberegninger ved hjelp av modellen CONDEP. Regionale beregninger av konsentrasjoner og avsetning er utført med WRF-EMEP modellsystemet. En stor andel av forurensningen slippes ut fra tak. Dette kan gi turbulens og bygningsnedtrekk som igjen gir høye konsentrasjoner rett ved smelteverket og i umiddelbar nærhet. CONDEP-beregningene viser at for NO2 og støv/PM er norske grenseverdier overholdt. For SO2 kan overskridelse av grenseverdier oppstå opptil 500-600 m fra smelteverket. WRF-EMEP-beregningene viser liten påvirkning på regional skala. Av utslippene fra Finnfjord AS avsettes 16 % av nitrogen, 15 % av svovel og 12 % av PM innenfor det innerste gridet (105 x 105 km2). Det gis også anbefaling om målinger av SO2 og meteorologi for å tallfeste påvirkningen fra Finnfjord AS på omgivelsene.