Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 9234 publikasjoner. Viser side 366 av 370:

Publikasjon  
År  
Kategori

Particles and heterogenous chemistry in aircraft plumes. EUR 18877

Kraabøl, A.-G.; Stordal, F.; Ford, I.; Fløisand, I.

1999

International field intercomparison measurements of atmospheric mercury species at Mace Head, Ireland.

Ebinghaus, R.; Jennings, S. G.; Schroeder, W. H.; Berg, T.; Donaghy, T.; Guentzel, J.; Kock, H. H.; Kvietkus, K.; Landing, W.; Mühleck, T.; Munthe, J.; Prestbo, E. M.; Schneeberger, D.; Slemr, F.; Sommar, J.; Urba, A.; Wallschläger, D.; Xiao, Z.

1999

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Overvåkingsprogram for skogskader. Sammendrag av årsrapporter 1997. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 735/98

Skjelkvåle, B.L. (Red.) Lükewille, A.; Tørseth, K.; Skjelkvåle, B.L.; Traaen, T S.; Stuanes, A.; Abrahamsen, G.; Røsberg, I.; Saksgård, R.; Hesthagen, T.; Halvorsen, G.; Nøst, T.; Schartau, A.K.; Walseng, B.; Fjellheim, A.; Raddum, G.G.; Nellemann, C.; Thomsen, M.G.; Solberg, S.; Berg, I.A.; Breivik, K.; Groeggen, T.; Moshaug, E.; Aamlid, D.

1999

Depletion of column ozone in the Arctic during the winters of 1993-94 and 1994-95.

Goutail, G.; Pommereau, J.P.; Phillips, C.; Deniel, C.; Kaastad-Høiskar, B.A.; Braathen, G.

1999

Intensive skogovervåkingsflater. Resultater fra 1997. Aktuelt fra Skogforsk, 5/98

Solberg, S.; Berg, I A.; Breivik, K.; Groeggen, T.; Moshaug, E.; Tørseth, K.

1999

Acidification in China: Assessment based on studies at forested sites from Chongqing to Guangzhou.

Seip, H.M.; Aasgaard, P.; Angell, V.; Eilertsen, O.; Larssen, T.; Lydersen, E.; Mulder, J.; Muniz, I.P.; Semb, A.; Tang, D.G.; Vogt, R.D.; Xiao, J.S.; Xiong, J.L.; Zhao, D.W.; Kong, G.H.

1999

Acid deposition and its effects in China: an overview.

Larssen, T.; Seip, H.M.; Semb, A.; Mulder, J.; Muniz, I.P.; Vogt, R.D.; Lydersen, E.; Angell, V.; Dagang, T.; Eilertsen, O.

1999

QA/QC criteria for the selection and quality classification of EUROAIRNET stations.

Helmis, C.G.; Larssen, S.; Aalst, R.v.; Manalis, N.; Lykoudis, S.

1999

A unified kinetic approach to binary nucleation.

Kevrekidis, P.G.; Lazaridis, M.; Drossinos, Y.; Georgopoulos, P.G.

1999

Modelling photochemical oxidant formation, transport, deposition and exposure of terrestrial ecosystems.

Fowler, D.; Cape, J.N.; Coyle, M.; Smith, R.I.; Hjellbrekke, A.-G.; Simpson, D.; Derwent, R.G.; Johnson, C.E.

1999

Slant column measurements of O-3 and NO2 during the NDSC intercomparison of zenith-sky UV-visible spectrometers in June 1996.

Roscoe, H.K.; Johnston, P.V.; Arlander, D.W.; Høiskar, B.A.K.; Tellefsen, C.W.; Tørnkvist, K.K. et al.

1999

Publikasjon
År
Kategori