Gå til innhold

Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler (Digg-min-skole)

Illustrasjonsbilde
Foto: Colourbox
Prosjektdetaljer

Webside: https://shorturl.at/sS1IY

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2022–2025

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (331830)

Ansvarlig institusjon: Oslobygg KF

Samarbeidspartnere: Airthings ASA, Brannfjell skole, Bratteberg skule, GK Inneklima AS, Johnson controls Norway AS, KLP skadeforsikring AS, Kuben videregående skole, NILU, Norges Astma og Allergiforbund (NAAF), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Oslo kommune Utdanningsetaten, Øyra skule, Schneider electric Norge AS, Volda kommune

Godt inneklima på skolen er viktig for helse og trivsel hos elever og ansatte, og har vesentlig påvirkning på elevenes læringsutbytte.

Godt vedlikehold av bygg og drift av de tekniske anleggene er viktig for å få et godt inneklima, men i tillegg er det avgjørende at ansatte og elever bruker skolebyggene riktig og involveres i praktisk inneklimaarbeid på skolenivå. Dette krever at ansatte og elever er bevisst på og har kunnskap om hvordan deres adferd påvirker inneklima, samt hvordan den enkelte kan bidra for å ivareta et så godt inneklima på skolen som mulig.

Data fra inneklimasensorer, kombinert med informasjon om hvordan ansatte og elever opplever inneklima og relaterte helseplager, kan gi nye muligheter for både å identifisere inneklimaproblemer, finne årsak og identifisere riktige tiltak, og til å lage nye verktøy som engasjerer og involverer brukerne av skolebyggene.

Dagens skoler er utstyrt i stor grad med sensorsystemer for inneklima, men det finnes ingen verktøy for å samle inn data om brukeropplevelser. Data fra integrerte sensorer er i liten grad tilgjengelig for skolen. Informasjon om sammenhenger mellom sensordata og opplevelser mangler i dag.

DIGG-MIN-SKOLE skal kombinere data fra sensorer som er en integrert del av skolens tekniske anlegg og/eller enkeltstående inneklimasensorer med egen-innhentede data knyttet til brukeropplevelse.

Dataene skal benyttes til å utvikle en maskinlæringsmodell som kan anslå sannsynligheten for at brukerne vil oppleve nedsatt trivsel/helseplager, hvilke faktorer i inneklimaet som mest sannsynlig er årsaken til helseplagene (temperatur, lysforhold, støy, CO2 m.m) og identifisere målrettede avbøtende tiltak på skole/klasseromsnivå.

Enhetsledere, ansatte og elever skal medvirke til utformingen av (del)verktøy slik at resultatene fra maskinlæringsmodellen blir egnet for bruk i skolens hverdag.

Sluttresultatet blir en teknisk spesifikasjon og demonstrasjon av et bruker-orientert forvaltningssystem (BOF) på flere skoler.

Oppdatert: 24.06.2024

Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler har 3 publikasjoner ved NILU:

Between man and technology: adressing IAQ in Norwegian schools

Bartonova, Alena; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Sammen om DIGG-MIN-SKOLE

Bartonova, Alena (intervjuobjekt)

2022