Gå til innhold

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2018–2021

Oppdragsgiver: NILU (118006)

Ansvarlig institusjon: NILU

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Oppdatert: 28.11.2022

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning har 3 publikasjoner ved NILU:

The urban dispersion model EPISODE v10.0 – Part 1: An Eulerian and sub-grid-scale air quality model and its application in Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias

2020

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela

2019