Gå til innhold

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2022–2022

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Transportanalyse AS

NILU har, i samarbeid med Transportanalyse AS, utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Lørenskog. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Lørenskog kommune.

Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Lørenskog kommune ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 for Dagens situasjon 2019 og Referansesituasjonen 2030 med eksisterende og eventuelle nye tiltak.

Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver og referansegruppen, er det foreslått en revidert handlingsog beredskapsplan som skal behandles politisk.

Se lenke til rapporten nedenfor.
Se rapporter fra flere tiltaksutredninger her.

Oppdatert: 13.06.2024

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune har 1 publikasjon ved NILU:

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023