Gå til innhold

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Bergen
Foto: Colourbox
Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2021–2022

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Bergen havn, Bergen kommune, Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune

NILU har utarbeidet en revidert tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen.

Tiltaksutredningen med handlings- og beredskapsplan skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften.

Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen kommune ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 for Dagens situasjon 2019 og Referansesituasjonen 2030 med eksisterende og eventuelle nye tiltak.

‘Utredningen vurderer effekten som tiltakene har for å overholde krav, men ser også på muligheten for ytterligere reduksjon i henhold til anbefalingene til helsemyndighetene.

Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med Bergen kommune, Statens vegvesen, Bergen Havn og Vestland fylkeskommune er det foreslått en revidert handlings- og beredskapsplan som skal behandles politisk.

Se lenke til rapporten nedenfor.
Se rapporter fra flere tiltaksutredninger her.

Oppdatert: 13.06.2024

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen har 1 publikasjon ved NILU:

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022