Gå til innhold
Rapport

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L.; Sousa Santos, G.; Vo, D. T.; Vogt, M.; Lopez-Aparicio, S.; Denby, B.; Tønnesen, D.; Sundvor, I.; Røen, H. V.; Høiskar, B. A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 21/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

File: NILU NR 21/2017 (pdf)

Sammendrag: Beregningsverktøyet er utviklet som et samarbeid mellom NILU ¿ Norsk institutt for luftforskning og Meteorologisk institutt (MET), under ledelse av Miljødirektoratet og i samarbeid med Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Arbeidet begynte i 2014 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), Samferdselsdepartementet (SD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Denne rapporten beskriver produktene som er tilgjengelige på web-portalen http://www.luftkvalitet-nbv.no og dokumenterer metoder og data som er benyttet i utarbeidelsen av de ulike produktene. Rapporten beskriver også kort hvordan de ulike produktene bør brukes og peker på mulige anvendelser og begrensninger. Alle data på web-portalen er åpent tilgjengelig for alle og kan lastes ned til videre bruk.