Gå til innhold

Bærekraftig byutvikling

Illustrasjonsbilde smarte byer
Foto: Colourbox

NILUs tjenester for bærekraftig byutvikling

NILU bidrar til bærekraftig byutvikling med sin kunnskap om hvordan ulike kilder bidrar til luftforurensning og utslipp av klimagasser. Vi utfører målinger og overvåkning, og tilbyr innovative datatjenester og rådgivning til kommuner og næringsliv for utforming av tiltak og regelverk for å oppnå bedre luftkvalitet i byutvikling.

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om hvordan vi sikrer bærekraftig byutvikling og god luftkvalitet.

Vi tilbyr

  • Smarte sensorer for måling av luftkvalitet, både innendørs og utendørs
  • Digitaliserte løsninger og informasjon om luftkvalitet
  • Kunnskap om kilder og utslipp i byområder
  • Tiltaksvurderinger og planleggingsverktøy for nye miljøløsninger
  • Kartlegging av luftkvalitet i byområder
  • Involvering og engasjement av befolkning i byplanlegging (citizen-science)
  • Datafusjon, dataassimilering og maskinintelligens

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Nordic participatory, healthy and people-centred cities (NordicPATH)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Fullført

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Bærekraftig utvikling i byer (Urban SDGs)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2016 – 2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2015 – 2018

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført