Gå til innhold

Innovasjon

Innovasjon basert på kunnskapsgrunnlag utviklet gjennom mange års forskning er hjørnesteinen for bærekraftig utvikling av samfunnet. NILU identifiserte tidlig behovet for innovasjon innen miljøteknologi for bærekraftig utvikling av samfunnet, og har i mange år aktivt dyrket innovasjonskulturen ved instituttet.

Innovasjonskultur

Vi i NILU tror på å bygge opp innovasjonskultur på tvers av hele organisasjonen. De ansatte har en sentral rolle i innovasjonsprosessen og har støtte fra ledelsen til å realisere sine idéer – i noen tilfeller til lønnsomme forretningsforetak. Vår filosofi om utvikling av innovasjonskultur er dypt forankret i organisasjonens kultur og kan beskrives som:

Figur som viser innovasjonskultur

Vi mener at alle idéer eller konsepter som har potensial til å løse en miljøutfordring, og kan ha positiv innvirkning på samfunnet, bør gis en rimelig sjanse til å bli vurdert og testet.

Åpen innovasjon

Tradisjonelt skjer innovasjon i en organisasjon der interne eksperter utvikler idéene. Informasjonsflyten holder seg innenfor organisasjonens grenser frem til innovasjonen kommer ut på markedet.

Åpen innovasjon er derimot basert på tanken om at kunnskapsrike og kreative individer utenfor selskapet også kan bidra til å oppnå strategiske mål, og at å dele immateriell eiendom er nyttig for alle parter. Jo mer informasjon man får, desto mer modne blir beslutningene til slutt.

Vi på NILU tror at «åpen innovasjon» kan skape en målrettet utveksling av kunnskap i samspill med verden utenfor vårt forskningsinstitutt. Det kan også være nøkkelen til vellykket hurtiginnovasjon.

Figur som viser "åpen innovasjon"

Åpen innovasjonskultur vil hjelpe både våre ansatte og våre samarbeidspartnere til å oppdage fordelene med synergi. Åpen innovasjon er dessuten lønnsom, idet den kan redusere risiko og kostnad, og kan akselerere prosessen slik at innovasjonen raskere kommer ut i markedet. Det er en vinn-vinn-situasjon for både NILU og samarbeidspartnerne. Samarbeidspartner kan i dette tilfelle være en enkelt person, en privat organisasjon, en statlig organisasjon, universitetsmiljø eller en annen forskingsorganisasjon.

Innovasjon og kommersialisering

Hvert nytt produkt eller tjenesteutviklingsarbeid bør være kombinert med utvikling og/eller valg av en forretningsmodell som definerer strategi- og markedsplanene («go to market») samt ønsket verdiskaping. God forretningsmodelldesign og implementering, kombinert med grundig strategisk analyse, er nødvendig for at teknologisk innovasjon skal lykkes kommersielt.

NILUs innovasjonsavdeling jobber på tvers av hele instituttet og har en sentral rolle i å stimulere nytenking og konvertere verdifulle forskningsresultater til tjenester og produkter som kan være til nytte for samfunnet. For å lykkes med innovasjon trenger vi å fokusere på ikke bare teknologiutvikling, men også på utvikling av forretningsstrategier og avklaring av immaterielle rettigheter.

Vi er alltid på utkikk etter nye kommersialiseringsmuligheter som er samfunnsnyttige og kan bidra til en grønnere fremtid. Vi jobber dessuten gjerne med andre institutter og organisasjoner for utvikling av nye prosjekter.

Noen ord om innovasjon

Forskning er helt grunnleggende i idéutviklingsprosessen. Forskning hjelper med å styre en rekke beslutninger som gjør idéen til en innovasjon. Før man begynner å forkaste nye idéer og teste ut løsninger, er det viktig at

  1. Vi forstår problemet vi prøver å løse, slik at vi svarer på grunnårsakene.
  2. Vi forstår hva våre kunder og samfunnet bryr seg om. Hvis vi løser et problem som ikke er relevant for samfunnet/brukere, er det lite sannsynlig at innovasjonen vil lykkes kommersielt.
  3. Vi forstår konkurranselandskapet og hvordan verdiene som er skapt i produktet kan gi et konkurransefortrinn.

Når vi først har skapt en idé, er det veldig viktig å etablere et dokument med prosjektkravene selv om de kan endres eller utvikle seg i løpet av utviklingsprosessen. Kravdokumentet er sentralt for å lykkes med et målrettet og avgrenset utviklingsprosjekt.

Kravdokumentet er med andre ord helt kritisk for å lykkes med utvikling og implementering av en stor idé.

Innovation nilu AS

NILUs heleide datterselskap Innovation nilu AS er salgskanal for produkter og tjenester utviklet av forskere ved NILU. Innovation nilu AS er et holdingselskap for NILUs ulike kommersielle interesser og datterselskaper. Innovation nilu AS har også rettigheter til alle NILU-utviklede produkter, utstyr og hardwareløsninger.

Se Innovation nilus egne sider for oversikt over produkter og selskaper.